CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TẠI HỆ THỐNG SIÊU THỊ SAIGON CO.OP; Sản phẩm: các mặt hàng thịt heo VietGAP giảm giá 20%; Thời gian: từ 10/02/2024 đến 25/02/2024