Đấu thầu

Thông báo đến Quý nhà thầu, Quý nhà cung cấp về việc đăng ký thông tin đơn vị trên Hệ thống MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA để đủ tư cách hợp lệ tham gia dự thầu với Công ty Chăn nuôi và Chế biến thực phẩm Sài Gòn tại đường link :  https://muasamcong.mpi.gov.vn/

-Năm 2023-

– Thông báo về việc đề nghị cung cấp báo giá các mặt hàng vật tư công cụ dụng cụ dùng trong chăn nuôi heo,gà trong kế hoạch Mua sắm hàng hóa năm 2023, đăng lúc 16h00 ngày 28/07/2023

– Thông báo về việc đề nghị cung cấp báo giá các mặt hàng thuốc thú y và vaccine dùng trong chăn nuôi heo,gà trong kế hoạch Mua sắm hàng hóa năm 2023, đăng lúc 16h00 ngày 21/07/2023

– Quyết định và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Gạo nếp Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 13h50 ngày 05/07/2023

– Quyết định và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Bánh tráng xốp Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 16h20 ngày 03/07/2023

– Quyết định và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Nước mắm 40 độ N Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 16h10 ngày 03/07/2023

– Quyết định và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Đậu xanh nửa hạt Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 16h00 ngày 03/07/2023

– Quyết định Phê duyệt điều chỉnh dự toán và Hồ sơ mời thầu các gói Tấm gạo, Xác dừa, Bột thịt xương 50% thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sản xuất Thức ăn Chăn nuôi năm 2023 (Đợt 4), đăng lúc 14h20 ngày 27/06/2023

– Quyết định và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VỎ BỌC NHỰA PA 94 MÀU ĐỎ Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 15h50 ngày 23/06/2023

– Quyết định và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TÚI PA.PE Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 15h20 ngày 23/06/2023

– Quyết định và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TINH BỘT BIẾN TÍNH Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 15h10 ngày 23/06/2023

– Quyết định và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TEM NHÃN CÁC LOẠI Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 15h00 ngày 23/06/2023

– Quyết định và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu RAU CỦ QUẢ CÁC LOẠI Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 14h50 ngày 23/06/2023

– Quyết định và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ĐẠM ĐẬU NÀNH Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 14h45 ngày 23/06/2023

– Quyết định hủy thầu lần 2 các gói Tấm gạo, Xác dừa, Bột thịt xương 50% thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sản xuất thức ăn Chăn nuôi năm 2023 (Đợt 4), đăng lúc 14h40 ngày 23/06/2023

– Quyết định và Thông báo lựa chọn nhà thầu các gói thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sản xuất Thức ăn Chăn nuôi năm 2023 (Đợt 4), đăng lúc 16h00 ngày 13/06/2023

– Hồ sơ mời thầu lần 2 các gói Tấm gạo, Xác dừa, Bột thịt xượng 50% thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sản xuất Thức ăn Chăn nuôi năm 2023 (Đợt 4), đăng lúc 14h10 ngày 1/6/2023

– Quyết định hủy thầu các gói Tấm gạo, Xác dừa, Bột thịt xượng 50% thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sản xuất Thức ăn Chăn nuôi năm 2023 (Đợt 4), đăng lúc 14h ngày 1/6/2023

– Quyết định hủy thầu (LẦN 2) gói thầu ĐƯỜNG RE thuộc kế hoạch mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia bao bì vật tư phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 9h10 ngày 1/06/2023

– Biên bản mở thầu gói thầu ĐƯỜNG RE (lần 2) Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 9h00 ngày 1/06/2023

– Biên bản mở thầu gói thầu BÁNH TRÁNG XỐP (Lần 2) Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 10h10 ngày 23/05/2023

– Quyết định và Thông báo mời thầu Lần 2 gói thầu ĐƯỜNG RE Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 10h05 ngày 23/05/2023

– Quyết định hủy thầu LẦN 1 gói thầu ĐƯỜNG RE thuộc kế hoạch mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia bao bì vật tư phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 10h ngày 23/05/2023

– Biên bản mở thầu gói thầu NƯỚC MẮM 40 ĐỘ N Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 10h05 ngày 16/5/2023

– Biên bản mở thầu gói thầu ĐẬU XANH NỬA HẠT Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 9h55 ngày 16/5/2023

– Biên bản mở thầu gói thầu ĐẠM ĐẬU NÀNH Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 9h50 ngày 16/5/2023

– Biên bản mở thầu gói thầu TINH BỘT BIẾN TÍNH Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 9h40 ngày 16/5/2023

– Biên bản mở thầu gói thầu ĐƯỜNG RE Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 9h35 ngày 16/5/2023

– Biên bản mở thầu gói thầu RAU CỦ QUẢ CÁC LOẠI Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 9h30 ngày 16/5/2023

– Biên bản mở thầu gói thầu THÙNG XỐP CÁC LOẠI Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 9h25 ngày 16/5/2023

– Biên bản mở thầu gói thầu TÚI PAPE KHÔNG IN CÁC LOẠI Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 9h20 ngày 16/5/2023

– Biên bản mở thầu gói thầu TEM NHÃN CÁC LOẠI Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 9h15 ngày 16/5/2023

– Biên bản mở thầu gói thầu VỎ BỌC NHỰA PA 94 MÀU ĐỎ thuộc Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 9h10 ngày 16/5/2023

– Biên bản mở thầu gói thầu GẠO NẾP Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 9h05 ngày 16/5/2023

– Biên bản mở thầu gói thầu BÁNH TRÁNG XỐP Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 9h00 ngày 16/5/2023

– Quyết định và Thông báo mời thầu LẦN 2, gói thầu BÁNH TRÁNG XỐP Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 16h40 ngày 12/05/2023

– Quyết định hủy thầu LẦN 1 gói thầu Bánh tráng xốp thuộc kế hoạch mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia bao bì vật tư phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 16h35 ngày 12/05/2023

– Quyết định Phê duyệt Dự toán và Hồ sơ mời thầu các gói thuộc Kế hoạch Mua Vitamin, khoáng, Axit amin, thảo dược phụ gia, kháng sinh sản xuất TĂCN năm 2023 (Đợt 3), đăng lúc 16h30 ngày 12/05/2023

– Thông báo và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn NCC các gói thầu Mua thuốc thú y 6 tháng đầu năm 2023 cho heo (đợt 3), đăng lúc 14h05 ngày 15/05/2023

– Thông báo và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn NCC gói thầu Cung năng lượng, kháng thể cho heo sơ sinh, đăng lúc 14h00 ngày 12/05/2023

-Quyết định Phê duyệt Dự toán và hồ sơ mời thầu các gói thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sản xuất Thức ăn Chăn nuôi năm 2023 (Đợt 4), đăng lúc 15h15 ngày 11/05/2023

– Thông báo và quyết định Lựa chọn nhà thầu vaccine heo 6 tháng đầu năm 2023, đăng lúc 16h50 ngày 28/04/2023

– Thông báo và quyết định Lựa chọn nhà thầu thuốc thú y(đợt 1+2), đăng lúc 16h40 ngày 28/04/2023

– Thông báo và Quyết định phê duyệt KQLCNT gói thầu “Cám heo con tập ăn đến cai sữa quý 1,2 năm 2023”, đăng lúc 16h05 ngày 28/04/2023

– Quyết định và Thông báo mời thầu gói thầu NƯỚC MẮM 40 ĐỘ N Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023,đăng lúc 15h38 ngày 28/04/2023

– Quyết định và Thông báo mời thầu gói thầu BÁNH TRÁNG XỐP Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 15h18 ngày 28/04/2023

– Quyết định và Thông báo mời thầu gói thầu GẠO NẾP Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 15h05 ngày 28/04/2023

– Quyết định và Thông báo mời thầu gói thầu ĐƯỜNG RE Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 14h55 ngày 28/04/2023

– Quyết định và Thông báo mời thầu gói thầu ĐẬU XẢNH NỬA HẠT Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 14h48 ngày 28/04/2023

– Quyết định và Thông báo mời thầu gói thầu TINH BỘT BIẾN TÍNH Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 14h45 ngày 28/04/2023

– Quyết định và Thông báo mời thầu gói thầu RAU CỦ QUẢ CÁC LOẠI Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 14h42 ngày 28/04/2023

– Quyết định và Thông báo mời thầu gói thầu TÚI PA.PE KHÔNG IN Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 14h35 ngày 28/04/2023

– Quyết định và Thông báo mời thầu gói thầu TEM NHÃN CÁC LOẠI Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 14h31 ngày 28/04/2023

– Quyết định và Thông báo mời thầu gói thầu THÙNG XỐP CÁC LOẠI Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 14h28 ngày 28/04/2023

– Quyết định và Thông báo mời thầu gói thầu VỎ BỌC NHỰA PA 94 MÀU ĐỎ Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 14h20 ngày 28/04/2023

– Quyết định và Thông báo mời thầu gói thầu ĐẠM ĐẬU NÀNH Thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất năm 2023, đăng lúc 14h18 ngày 28/04/2023

– Thông báo và Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá các gói thầu Mua thuốc thú y 6 tháng đầu năm 2023 (đợt 3), đăng lúc 11h40 ngày 28/04/2023

– Thông báo mời thầu và Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu Cung năng lượng, kháng thể cho heo sơ sinh – Kế hoạch mua thuốc thú y 6 tháng đầu năm 2023(đợt 1-L2), đăng lúc 11h35 ngày 28/04/2023

– Hồ sơ mời thầu lần 2 gói Bột cá Công nghiệp 60% thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2023 (Đợt 3), đăng lúc 11h20 ngày 28/04/2023

– Quyết định hủy thầu gói Bột cá Công nghiệp 60% thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2023 (Đợt 3), đăng lúc 9h30 ngày 28/4/2023

– Thông báo và Quyết định LCNT các gói thầu Mua thuốc thú y 6 tháng đầu năm 2023 (đợt 1+2) -LẦN 4, đăng lúc 16h20 ngày 25/04/2023

– Quyết định và Thông báo lựa chọn nhà thầu các gói thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sản xuất TĂCN năm 2023 (Đợt 3), đăng lúc 14h20 ngày 24/04/2023

– Thông báo mời thầu và QD PD HSYCBG gói thầu “Cám heo con tập ăn đến cai sữa”, đăng lúc 14h50 ngày 20/04/2023

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn mời thầu gói thầu Mua V đúc inox” thuộc kế hoạch “Mua V đúc inox (6 tháng đầu năm)”, đăng lúc 10h00′ ngày 20/04/2023

– Thông báo kết quả LCNT gói thầu Mua V đúc inox” thuộc kế hoạch “Mua V đúc inox (6 tháng đầu năm)”, đăng lúc 10h00′ ngày 20/04/2023

– Thông báo và Quyết định LCNT các gói thầu Mua thuốc thú y 6 tháng đầu năm 2023(lần 1)-Đợt 2, đăng lúc 16h50 ngày 19/04/2023

– Thông báo và Quyết định LCNT các gói thầu Mua thuốc thú y 6 tháng đầu năm 2023(lần 1)-Đợt 1, đăng lúc 16h40 ngày 19/04/2023

– Quyết định phê duyệt dự toán kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc kế hoạch mua nguyên liệu, gia vị, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất thực phẩm năm 2023, đăng lúc 10h30 ngày 18/04/2023

– Thông báo và Quyết định phê duyệt KQLCNT gói thầu “Mua vật tư, công cụ dụng cụ 6 tháng đầu năm 2023 (đợt 2), đăng lúc 16h20 ngày 17/04/2023

– Thông báo và Quyết định LCNT gói thầu bổ sung axit hữu cơ và giảm tress thuộc KH mua thuốc thú y 6 tháng đầu năm 2023(đợt 2), đăng lúc 16h35 ngày 14/04/2023

– Thông báo và Quyết định LCNT các gói thuốc thú y 6 tháng đầu năm 2023(đợt 1) -LẦN 1, đăng lúc 16h30 ngày 14/04/2023

– Biên bản mở thầu gói thầu “Mua V đúc inox” thuộc kế hoạch “Mua V đúc inox (6 tháng đầu năm)”, đăng lúc 9h30 ngày 13/04/2023

– Biên bản đóng gói thầu “Mua V đúc inox” thuộc kế hoạch “Mua V đúc inox (6 tháng đầu năm)”, đăng lúc 9h15′ ngày 13/04/2023

– Thông báo mời thầu và Quyết định PDHSYCBG các gói vaccine cho heo thuộc KH Mua vaccine 6 tháng đầu năm 2023, đăng lúc 13h30 ngày 12/04/2023

– Quyết định và Thông báo lựa chọn nhà thầu các gói thuộc Kế hoạch Mua Vitamin, khoáng, Axit amin, thảo dược phụ gia, kháng sinh sx TĂCN năm 2023 (Đợt 2), đăng lúc 16h05 ngày 07/04/2023

– Thông báo mời thầu và QD HSYCBG các gói thầu “Mua vật tư, công cụ dụng cụ 6 tháng đầu năm 2023 (đợt 2)”, đăng lúc 16h00 ngày 07/04/2023

– Hồ sơ mời thầu gói thầu “Mua V đúc inox” thuộc kế hoạch “Mua V đúc inox (6 tháng đầu năm 2023)” vào lúc 17h00′ ngày 06/04/2023

– Thông báo mời thầu và QĐ PDHSYCBG (LẦN 2) các gói thầu mua thuốc thú y 6 tháng đầu năm 2023(đợt 1-2), đăng lúc 16h40 ngày 06/04/2023

– Quyết định Phê duyệt Dự toán và Hồ sơ mời thầu các gói thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2023 (Đợt 3), đăng lúc 15h25 ngày 06/04/2023

– Thông báo và Quyết định PD KQLCNT gói thầu Vaccine Avipro 431 ND-IB-BD3-REO 1000ds, đăng lúc 13h40 ngày 31/03/2023

– Thông báo mời thầu và Quyết định HSYCBG các gói thầu Mua thuốc thú y 6T ĐN 2023( ĐỢT 2-L3), đăng lúc 17h20 ngày 28/03/2023

– Thông báo mời thầu và Quyết định HSYCBG các gói thầu Mua thuốc thú y 6T ĐN 2023( ĐỢT 2-L2), đăng lúc 17h010 ngày 28/03/2023

– Thông báo mời thầu và Quyết định HSYCBG các gói thầu Mua thuốc thú y 6T ĐN 2023( ĐỢT 1-L3), đăng lúc 17h08 ngày 28/03/2023

– Thông báo mời thầu và Quyết định HSYCBG các gói thầu Mua thuốc thú y 6T ĐN 2023( ĐỢT 1-L2), đăng lúc 17h05 ngày 28/03/2023

– Hồ sơ mời thầu gói thầu “Bóng đèn hồng ngoại 100W” thuộc kế hoạch “Mua sắm hàng hóa 2023”, đăng lúc 9h30 ngày 28/03/2023

– Quyết định và Thông lựa chọn nhà thầu gói Mỡ Shell Gadus V220 C2 thuộc Kế hoạch Mua Mỡ Shell Gadus V220 C2 bôi trơn roller hệ thống máy ép viên năm 2023 (Đợt 1), đăng lúc 13h00 ngày 24/03/2023

– TBMT và Quyết định PDHSYCBG các gói thầu thuộc KH Mua thuốc thú y 6 tháng đầu năm 2023(đợt 2), đăng lúc 16h20 ngày 22/03/2023

– TBMT và Quyết định PDHSYCBG các gói thầu thuộc KH Mua thuốc thú y 6 tháng đầu năm 2023(đợt 1), đăng lúc 16h10 ngày 22/03/2023

– Quyết định Phê duyệt Dự toán và Hồ sơ mời thầu các gói thuộc Kế hoạch Mua Vitamin, khoáng, Axit amin, thảo dược phụ gia, kháng sinh sx TĂCN năm 2023 (Đợt 2), đăng lúc 16h00 ngày 22/03/2023

– Quyết định và Thông báo lựa chọn nhà thầu các gói thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2023 (Đợt 2), đăng lúc 10h30 ngày 22/03/2023

– TBMT và Quyết định PDHSYCBG Vaccine phòng bệnh Dịch tả,viêm phế quản truyền nhiễm,Gumboro và viêm khớp-KH 6 tháng đầu năm 2023, đăng lúc 13h00 ngày 20/03/2023

– Hồ sơ mời thầu gói thầu “Hóa chất xử lý nước thải” thuộc kế hoạch “Mua sắm hàng hóa, dịch vụ năm 2023” đăng tải vào lúc 15h00′ ngày 17/03/2023

– Thông báo và Quyết định KQLCNT 2 gói thầu thuốc thú y-gà (đợt 1) – KH Mua thuốc thú y 6 tháng đầu năm 2023, đăng lúc 17h00 ngày 16/03/2023

– Quyết định phê duyệt dự toán kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Dịch vụ gia công làm lạp xưởng năm 2023, đăng lúc 11h00 ngày 16/03/2023

– Hồ sơ mời thầu gói Mỡ Shell Gadus V220 C2 thuộc Kế hoạch Mua Mỡ Shell Gadus V220 C2 bôi trơn roller hệ thống máy ép viên năm 2023 (Đợt 1), đăng lúc 10h10 ngày 09/03/2023

– Hồ sơ mời thầu các gói thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2023 (Đợt 2), đăng lúc 10h05 ngày 09/03/2023

– TBMT và Quyết định phê duyệt HSYCBG các gói thầu thuộc KH Mua thuốc thú y cho gà 6 tháng đầu năm 2023 (đợt 1), đăng lúc 17h00 ngày 06/03/2023

– Quyết định và Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu muaKhay xốp các loại thuộc kế hoạch mua nguyên vật liệu sản xuất năm 2023, đăng lúc 16h10 ngày 27/02/2023

– Quyết định và Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua Tai heo, Mũi heo thuộc kế hoạch mua nguyên liệu chính sản xuất năm 2023, đăng lúc 15h20 ngày 27/02/2023

– Hồ sơ mời thầu lần 2 các gói Chất kết dính và Hỗn hợp Enzyme đậm đặc thuộc Kế hoạch Mua Vitamin, khoáng, Axit amin, thảo dược phụ gia sản xuất TĂCN năm 2023 (Đợt 1), đăng lúc 14h10 ngày 21/02/2023

– Quyết định và Thông báo lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sản xuất TĂCN năm 2023 (Đợt 1), đăng lúc 13h30 ngày 21/02/2023

– Quyết định và Thông báo lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sản xuất TĂCN năm 2023 (Đợt 1), đăng lúc 10h ngày 21/02/2023

– Quyết định Hủy thầu các gói Chất kết dính và Hỗn hợp Enzyme đậm đặc thuộc Kế hoạch Mua Vitamin, khoáng, Axit amin, thảo dược phụ gia sản xuất TĂCN năm 2023 (Đợt 1), đăng lúc 16h10 ngày 20/02/2023

– Quyết định và Thông báo lựa chọn nhà thầu các gói thuộc Kế hoạch Mua Vitamin, khoáng, Axit amin, thảo dược phụ gia sản xuất TĂCN năm 2023 (Đợt 1), đăng lúc 16h ngày 20/02/2023

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu”Dịch vụ thuê Pallet” thuộc kế hoạch “Thuê dịch vụ năm 2023 (Pallet + Xe nâng), đăng lúc 15h15′ ngày 20/02/2023

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu”Dịch vụ thuê xe nâng” thuộc kế hoạch “Thuê dịch vụ năm 2023 (Pallet + Xe nâng), đăng lúc 15h00′ ngày 20/02/2023

– Quyết định và Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ diệt chuột thuộc kế hoạch dịch vụ diệt chuột năm 2023, đăng lúc 16h30 ngày 14/02/2023

– Biên bản đóng – mở thầu gói thầu”Dịch vụ thuê Pallet” thuộc kế hoạch “Thuê dịch vụ năm 2023 (Pallet + Xe nâng), đăng lúc 16h15′ ngày 07/02/2023

– Biên bản đóng – mở thầu gói thầu”Dịch vụ thuê xe nâng” thuộc kế hoạch “Thuê dịch vụ năm 2023 (Pallet + Xe nâng), đăng lúc 16h00′ ngày 07/02/2023

– Biên bản mở thầu gói thầu dich vụ diệt chuột và côn trùng thuộc kế hoạch dich vụ diệt chuột và côn trùng năm 2023, đăng lúc 15h35 ngày 07/02/2023

– Quyết định Phê duyệt Dự toán và hồ sơ mời thầu các gói thuộc Kế hoạch Mua Vitamin, khoáng, Axit amin, thảo dược phụ gia sx TĂCN năm 2023 (Đợt 1), đăng lúc 15h ngày 07/02/2023

– Quyết định và Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua Super Anti thuộc kế hoạch mua nguyên vật liệu sản xuất năm 2023, đăng lúc 16h20 ngày 03/02/2023

– Quyết định và Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua Túi xốp các loại thuộc kế hoạch mua nguyên vật liệu sản xuất năm 2023, đăng lúc 16h ngày 03/02/2023

– Quyết Định vàThông Báo kết quả LCNT gói thầu Optiform PA4, đăng lúc 14h ngày 02/02/2023

– Quyết định Phê duyệt Dự Toán và hồ sơ mời thầu các gói thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2023 (Đợt 1), đăng lúc 15h20 ngày 02/02/2023

– Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu “Dịch vụ thuê xe nâng” thuộc kế hoạch “Thuê dịch vụ năm 2023 (Pallet + Xe nâng), đăng tải lúc 11h05′ ngày 31/01/2023

– Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu “Dịch vụ thuê Pallet” thuộc kế hoạch “Thuê dịch vụ năm 2023 (Pallet + Xe nâng) đăng tải lúc 11h00′ ngày 31/01/2023

– Hồ sơ yêu cầu báo báo giá gói thầu Dịch vụ diệt chuột và côn trùng thuộc kế hoạch Dịch vụ diệt chuột năm 2023, đăng lúc 10h05 ngày 31/01/2023

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu” Trấu khô” thuộc kế hoạch “Mua trấu khô năm 2023 (đợt 1)”, đăng lúc 16h00′ ngày 30/01/2023

– Biên bản mở thầu gói thầu Tai heo, mũi heo thuộc kế hoạch mua nguyên liệu chính năm 2023, đăng lúc 10h05 ngày 19/01/2023

– Biên bản mở thầu gói thầu Khay xốp các loại thuộc kế hoạch mua nguyên vật liệu sản xuất thực phẩm năm 2023, đăng lúc 10h ngày 19/01/2023

– Quyết định phê duyệt dự toán kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Dịch vụ diệt chuột và côn trùng năm 2023, đăng lúc 13h ngày 17/01/2023

– Biên bản đóng mở thầu gói thầu “Trấu khô” thuộc kế hoạch “Mua trấu khô năm 2023 (đợt 1), đăng lúc 11h00′ ngày 16/01/2023

– Quyết định và Thông báo mời thầu gói thầu Khay xốp các loại thuộc kế hoạch Mua nguyên vật liệu sản xuất thực phẩm năm 2023, đăng lúc 13h30 ngày 11/01/2023

– Quyết định và Thông báo mời thầu gói thầu Tai heo, mũi heo thuộc kế hoạch Mua nguyên chính năm 2023, đăng lúc 13h ngày 11/01/2023

– Biên bản mở thầu gói thầu OPTIFORM PA4, đăng lúc 13h10 ngày 10/01/2023

– Biên bản mở thầu gói thầu TÚI XỐP CÁC LOẠI, đang lúc 13h5 ngày 10/01/2023

– Biên bản mở thầu gói thầu SUPER ANTI, đăng lúc 13h ngày 10/01/2023

– Hồ sơ mời thầu gói thầu” Trấu khô” thuộc kế hoạch ” Mua trấu khô năm 2023 (đợt 1)” đăng tải vào lúc 9h00′ ngày 09/01/2023

– Quyết định phê duyệt dự toán kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Khay xốp các loại, đăng lúc 15h38 ngày 06/01/2023

– Quyết định phê duyệt dự toán kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Báo đấu thầu, đăng lúc 15h35 ngày 06/01/2023

– Quyết định phê duyệt dự toán kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tai heo, mũi heo, đăng lúc 15h30 ngày 06/01/2023

– Năm 2022-

– Quyết định phê duyệt kết quả lực chọn nhà thầu gói thầu “Dịch vụ thu gom vận chuyển và chuyển giao xử lý bùn thải, rác thải không nguy hại năm 2023” vào lúc 16h10’ ngày 30/12/2022

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Dịch vụ bốc xếp – đóng gói – nạp liệu hàng hoá” vào lúc 16h05’ ngày 30/12/2022

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “ Dịch vụ vệ sinh,khử trùng, tiêu độc cơ sở trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm” vào lúc 16h00’ ngày 30/12/2022

– Quyết định và Thông báo mời thầu gói thầu mua Tuí xốp các loại thuộc kế hoạch Mua nguyên vật liệu sản xuất thực phẩm năm 2023, đăng lúc 14h10 ngày 29/12/2022

– Quyết định và Thông báo mời thầu gói thầu mua Super Anti thuộc kế hoạch Mua nguyên vật liệu sản xuất thực phẩm năm 2023, đăng lúc 14h5 ngày 29/12/2022

– Quyết định và Thông báo mời thầu gói thầu mua OPTIFORM PA4 thuộc kế hoạch Mua nguyên vật liệu sản xuất thực phẩm năm 2023, đăng lúc 14h ngày 29/12/2022

– Biên bản đóng mở thầu gói thầu “Dịch vụ thu gom – vận chuyến giao hàng vận chuyển và chuyển giao xử lý bùn thải, rác thải không nguy hại năm 2023” vào lúc 11h15’ ngày 29/12/2022

– Biên bản đóng mở thầu gói thầu “Dịch vụ bốc xếp – đóng gói – nạp liệu hàng hoá” vào lúc 11h10’ngày 29/12/2022

– Biên bản đóng mở thầu gói thầu “Dịch vụ vệ sinh, khử trùng, tiêu độc cơ sở trong lĩnh vực an toàn thực phẩm ” vào lúc 11h00’ ngày 29/12/2022

– Quyết định phê duyệt dự toán các gói thầu thuộc kế hoạch mua bao bì, phụ gia gia vị năm 2023 của XN CBTP Nam Phong, đăng lúc 11h ngày 28/12/2022

– Quyết định và Thông báo lựa chọn nhà thầu gói Khuôn ép viên Awila, Khuôn ép viên Van Aarsen thuộc Kế hoạch Mua vật tư thay thế năm 2022 (Đợt 1), đăng lúc 10h ngày 27/12/2022

– Quyết định và Thông báo lựa chọn nhà thầu gói ZnO Vi bọc thuộc Kế hoạch Mua phụ gia sx TĂCN năm 2022 (đợt 16), đăng lúc 15h30 ngày 26/12/2022

– Quyết định và Thông báo lựa chọn nhà thầu gói DDGS thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 15), đăng lúc 13h50 ngày 26/12/2022

– Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu” Dịch vụ vệ sinh, khử tùng, tiêu độc cơ sở trong lĩnh vực an toàn thực phẩm” vào lúc 13h00′ ngày 23/12/2022

– Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu “Dịch vụ Bốc xếp – đóng gói – nạp liệu hàng hóa” vào lúc 11h30′ ngày 23/12/2022

– Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu” Dịch vụ thu gom, vận chuyển và chuyển giao xử lý bùn thải, rác thải (phế phẩm lông, móng heo) không nguy hại năm 2023″ vào lúc 11h00 ngày 23/12/2022

– Quyết định và thông báo lựa chọn nhà thầu gói Mỡ bò Shell Gadus thuộc Kế hoạch Mua Mỡ bò Shell Gadus V220 C2 bôi trơn roller hệ thống máy ép viên năm 2022 (Đợt 2), đăng lúc 10h30 ngày 23/12/2022

– Thông báo mời thầu gói thầu Trimethoprim+ Sulfadiazin(dạng uống) thuộc KH Mua thuốc thú y 6 tháng cuối năm 2022, đăng lúc 10h20 ngày 16/12/2022

– Quyết định và Thông báo lựa chọn nhà thầu các gói thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 15), đăng lúc 14h50 ngày 15/12/2022

– Quyết định phê duyệt Dự toán và hồ sơ mời thầu Khuôn ép viên Awila, Khuôn ép viên Van Aasen thuộc Kế hoạch Mua vật tư thay thế năm 2022 (Đợt 1), đăng lúc 10h30 ngày 15/12/2022

– Quyết định phê duyệt Dự toán và hồ sơ mời thầu ZnO Vi bọc thuộc Kế hoạch Mua phụ gia sx TĂCN năm 2022 (Đợt 16), đăng lúc 10h25 ngày 15/12/2022

– Hồ sơ mời thầu lần 2 gói DDGS thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 15), đăng lúc 14h ngày 14/12/2022

– Quyết định hủy thầu gói DDGS thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 15), đăng lúc 8h40 ngày 14/12/2022

– Quyết định phê duyệt Dự toán và Hồ sơ mời thầu Mỡ bò Shell Gadus thuộc Kế hoạch Mua mỡ bò Shell Gadus V220 C2 bôi trơn roller hệ thống máy ép viên năm 2022 (Đợt 2),đăng lúc 9h ngày 13/12/2022

– Quyết định và Thông báo kết quả LCNT gói thầu Gentamicin + Amoxicillin thuộc kế hoạch Mua thuốc thú y 6 tháng cuối năm 2022(đợt 8), đăng lúc 9h ngày 12/12/2022

– Quyết định Phê duyệt Dự toán và Hồ sơ mời thầu các gói thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 15), đăng lúc 17h ngày 2/12/2022

– Quyết định và TBMT gói thầu Gentamicin + Amoxicillin thuộc kế hoạch Mua thuốc thú y 6 tháng cuối năm 2022(đợt 8), đăng lúc 8h ngày 30/11/2022

– Quyết định và thông báo kết quả chọn nhà thầu gói thầu Mua HỘP LẠP XƯỞNG COOP SELECT, đăng lúc 16h ngày 25/11/2022

– Quyết định và Thông báo KQ LCNT các gói thầu mua thuốc thú y thuộc KH mua thuốc thú y 6 tháng cuối năm 2022(đợt 7), đăng lúc 16h ngày 23/11/2022

– Quyết định Phê duyệt Dự toán và Hồ sơ mời thầu các gói thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 14), đăng lúc 16h ngày 17/11/2022

– Quyết định và thông báo kết quả chon nhà thầu gói thầu Mua BÁNH TRÁNG XỐP, đăng lúc 13h45 ngày 15/11/2022

– Quyết định PDDT và Thông báo mời thầu các gói thầu Mua thuốc thú y thuộc kế hoạch Mua thuốc thú y 6 tháng cuối năm 2022(đợt 7), đăng lúc 16h40 ngày 11/11/2022

– Quyết định và thông báo kết quả chọn nhà thầu gói thầu Mua ĐƯỜNG, đăng lúc 16h20 ngày 8/11/2022

– Quyết định và thông báo kết quả chon nhà thầu gói thầu Mua NẠC ĐÙI NÁI, MỠ BỤNG HEO, đăng lúc 16h10 ngày 8/11/2022

– Quyết định và thông báo kết quả chọn nhà thầu gói thầu Mua VỎ BỌC, đăng lúc 16h ngày 8/11/2022

– Hồ sơ mời thầu lần 2 gói Chất kết dính thuộc Kế hoạch Mua phụ gia sx TĂCN 6 tháng cuối năm 2022 (Đợt 13), đăng lúc 9h ngày 8/11/2022

– Quyết định và TBMT gói thầu Giải độc gan (dạng uống) lần 2 thuộc kế hoạch Mua thuốc thú y 6 tháng cuối năm 2022(Đợt 6), đăng lúc 17h10 ngày 7/11/2022

– Thông báo và quyết định KQLCNT các gói thầu Mua thuốc thú y 6 tháng cuối năm 2022(đợt 6), đăng lúc 17h ngày 7/11/2022

– Quyết định và Thông báo lựa chọn nhà thầu các gói thuộc Kế hoạch Mua phụ gia sx TĂCN 6 tháng cuối năm 2022 (Đợt 13), đăng lúc 13h40 4/11/2022

– Quyết định và Thông báo lựa chọn nhà thầu gói Muối thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 12), đăng lúc 10h ngày 4/11/2022

– Quyết định hủy thầu gói Chất kết dính thuộc Kế hoạch Mua phụ gia sx TĂCN 6 tháng cuối năm 2022 (Đợt 13), đăng lúc 14h ngày 3/11/2022

– Thông báo mời thầu -Gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu Giai độc gan(dạng uống) thuộc KH mua thuốc thú y 6 tháng cuối năm 2022-đợt 6, đăng lúc 16h00 ngày 2/11/2022

– Quyết định và thông báo kết quả chọn nhà thầu gói thầu Mua Mua TÔM ĐÔNG LẠNH, đăng lúc 14h20 ngày 31/10/2022

– Quyết định và thông báo kết quả chọn nhà thầu gói thầu Mua ĐẬU XANH NỬA HẠT, đăng lúc 14h15 ngày 31/10/2022

– Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, mở rộng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản năm 2022, đăng lúc 10h ngày 28/10/2022

– Quyết định phê duyệt KQLCNT gói thầu Dịch vụ tư vấn mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, mở rộng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản năm 2022, đăng lúc 10h20 ngày 28/10/2022

– Quyết định và TBMT các gói thầu Mua thuốc thú y 6 tháng cuối năm 2022(đợt 6), đăng lúc 15h00 ngày 27/10/2022

– Biên bản mở thầu gói thầu”Cám gà giống từ 23-45 tuần tuổi” thuộc kế hoạch” Mua cám gà giống bố mẹ quý IV năm 2022″ vào lúc 14h ngày 06/10/2022, đăng lúc 11h00 ngày 26/10/2022

– Biên bản mở thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mở rộng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản năm 2022, đăng lúc 15h ngày 24/10/2022

– Quyết định Phê duyệt Dự toán và Hồ sơ mời thầu các gói thuộc Kế hoạch Mua phụ gia sx TĂCN 6 tháng cuối năm 2022 (Đợt 13), đăng lúc 13h00 ngày 21/10/2022

– Hồ sơ mời thầu lần 2 gói Muối thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 12), đăng lúc 9h00 ngày 20/10/2022

– Thông báo và quyết định PD KQLCNT gói thầu Vi sinh có lợi đường ruột heo axit hữu cơ L. acidophilus + B. subtilis + a. citric(LACTACID), đăng lúc 16h50 ngày 18/10/2022

– Thông báo và quyết định PD KQLCNT gói thầu Amoxicillin dạng bột (Amoxicillin 50%)(9200.AMOX 500 AP 1kg/gói), đăng lúc 16h40 ngày 18/10/2022

– Quyết định và Thông báo lựa chọn nhà thầu các gói thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 12), đăng lúc 16h30 ngày 18/10/2022

– Hồ sơ mời thầu gói Hỗn hợp khoáng hữu cơ thuộc Kế hoạch Mua phụ gia sx TĂCN 6 tháng cuối năm 2022 (Đợt 11), đăng lúc 9h20 ngày 18/10/2022

– Quyết định hủy thầu gói Muối thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 12), đăng lúc 9h ngày 18/10/2022

– Biên bản mở thầu gói thầu VỎ BỌC, đăng lúc 15h10 ngày 17/10/2022

– Biên bản mở thầu gói thầu TÔM ĐÔNG LẠNH, đăng lúc 15h ngày 17/10/2022

– Biên bản mở thầu gói thầu NATPRE T10, đăng lúc 14h55 ngày 17/10/2022

– Biên bản mở thầu gói thầu NẠC ĐÙI NÁI, MỠ BỤNG HEO, đăng lúc 14h50 ngày 17/10/2022

– Biên bản mở thầu gói thầu HỘP LẠP XƯỞNG COOP SELECT, đăng lúc 14h30 ngày 17/10/2022

– Biên bản mở thầu gói thầu ĐƯỜNG TINH LUYỆN, đăng lúc 14h20 ngày 17/10/2022

– Biên bản mở thầu gói thầu ĐẬU XANH NỬA HẠT, đăng lúc 14h10 ngày 17/10/2022

– Biên bản mở thầu gói thầu BÁNH TRÁNG XỐP, đăng lúc 14h ngày 17/10/2022

– Thông báo mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, mở rộng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản năm 2022, đăng lúc 15h ngày 13/10/2022

– Quyết định phê duyệt hồ sơ YCBG gói thầu dịch vụ phi tư vấn mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mở rộng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản năm 2022, đăng lúc 14h50 ngày 13/10/2022

– Quyết định và Thông báo lựa chọn nhà thầu gói Bắp hạt thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 10), đăng lúc 9h ngày 13/10/2022

-Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu”Cám gà giống từ 23-45 tuần tuổi” thuộc kế hoạch” Mua cám gà giống bố mẹ quý IV năm 2022″ vào lúc 16h30′ ngày 11/10/2022

– Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu”Cám gà giống từ 23-45 tuần tuổi” thuộc kế hoạch” Mua cám gà giống bố mẹ quý IV năm 2022″ vào lúc 16h00′ ngày 11/10/2022

– QĐ vv phê duyệt dự toán và KH lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, mở rộng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản năm 2022, đăng lúc 16h20 ngày 10/10/2022

– Quyết định và Thông báo mời thầu gói thầu mua VỎ BỌC thuộc kế hoach mua gia vị phụ gia, vỏ bọc phục vụ sản xuất quý 4.2022 và quý 1.2023, đăng lúc 8h35 ngày 10/10/2022

– Quyết định và Thông báo mời thầu gói thầu mua TÔM ĐÔNG LẠNH thuộc kế hoạch mua nguyên liệu tươi sống phục vụ sản xuất thực phẩm quý 4.2022 và quý 1.2023, đăng lúc 8h30 ngày 10/10/2022

– Quyết định và Thông báo mời thầu gói thầu mua NATPRE T10 thuộc kế hoach mua gia vị phụ gia, vỏ bọc phục vụ sản xuất quý 4.2022 và quý 1.2023, đăng lúc 8h25 ngày 10/10/2022

– Quyết định và Thông báo mời thầu gói thầu mua NẠC ĐÙI NÁI, MỠ BỤNG HEO thuộc kế hoạch mua nguyên liệu tươi sống phục vụ sản xuất thực phẩm quý 4.2022 và quý 1.2023, đăng lúc 8h20 ngày 10/10/2022

– Quyết định và Thông báo mời thầu gói thầu mua HỘP LẠP XƯỞNG thuộc kế hoạch mua gia vị phụ gia, vỏ bọc phục vụ sản xuất quý 4.2022 và quý 1.2023, đăng lúc 8h15 ngày 10/10/2022

– Quyết định và Thông báo mời thầu gói thầu mua ĐƯỜNG thuộc kế hoạch mua gia vị phụ gia, vỏ bọc phục vụ sản xuất quý 4.2022 và quý 1.2023, đăng lúc 8h10 ngày 10/10/2022

– Quyết định và Thông báo mời thầu gói thầu mua ĐẬU XANH NỬA HẠT thuộc kế hoạch mua gia vị phụ gia, vỏ bọc phục vụ sản xuất quý 4.2022 và quý 1.2023, đăng lúc 8h05 ngày 10/10/2022

– Quyết định và Thông báo mời thầu gói thầu mua BÁNH TRÁNG XỐP thuộc kế hoach mua gia vị phụ gia, vỏ bọc phục vụ sản xuất quý 4.2022 và quý 1.2023, đăng lúc 8h ngày 10/10/2022

– Quyết định phê duyệt dự toán kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc kế hoạch mua gia vị vị phụ gia, vỏ bọc phục vụ sản xuất quý 4.2022 và quý 1.2023, đăng lúc 16h ngày 7/10/2022

– Quyết định phê duyệt dự toán kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc kế hoạch mua nguyên liệu tươi sống phục vụ sản xuất quý 4.2022 và quý  1.2023, đăng lúc 15h ngày 7/10/2022

– Quyết định và Thông báo gói thầu Cám mì 1 và Bã cọ thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 10), đăng lúc 13h ngày 07/10/2022

– Quyết định và Thông báo LCNT gói thầu Kháng sinh Florfenicol (Asi-Florvig) thuộc kế hoạch Mua thuốc thú y 6 tháng cuối năm 2022(đợt 4), đăng lúc 11h ngày 07/10/2022

-Biên bản đóng thầu gói thầu”Cám gà giống từ 23-45 tuần tuổi” thuộc kế hoạch” Mua cám gà giống bố mẹ quý IV năm 2022″ vào lúc 14h ngày 06/10/2022

– Hồ sơ mời thầu các gói thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 12), đăng lúc 15h ngày 04/10/2022

– TBMT và QĐ PD HSYCBG gói thầu Amoxicillin dạng bột (Amoxicillin 50%) thuộc kế hoạch mua thuốc thú y 6 tháng cuối năm 2022 đợt 5, đăng lúc 17h15 ngày 04/10/2022

– TBMT và QĐ PD HS YCBG gói thầu Vi sinh có lợi đường ruột heo axit hữu cơ L. acidophilus + B. subtilis + a. citric thuộc kế hoạch mua thuốc thú y 6 tháng cuối năm 2022 đợt 5, đăng lúc 17h ngày 04/10/2022

– Quyết định và Thông báo lựa chọn nhà thầu các gói thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 10), đăng lúc 9h ngày 30/09/2022

– Hồ sơ mời thầu gói thầu “Cám gà gống từ 23 – 45 tuần tuổi” thuộc kế hoạch ” Mua cám gà giống bố mẹ Quý IV năm 2022″, đăng lúc 16h30 ngày 29/09/2022

– Hồ sơ mời thầu lần 2 gói Bắp hạt thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 10), đăng lúc 14h ngày 29/09/2022

– Quyết định hủy thầu gói Bắp hạt thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 10), đăng lúc 13h30 ngày 29/09/2022

– Hồ sơ mời thầu lần 2 các gói Cám mì 1 và Bã cọ thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 10), đăng lúc 13h30 ngày 27/09/2022

– Quyết định phê duyệt hủy thầu các gói Cám mì 1 và Bã cọ thuộc Kế hoạch mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 10), đăng lúc 9h ngày 27/9/2022

– Quyết Định HS YCBG và TBMT gói thầu Mua Kháng sinh Florfenicol thuộc kế hoạch Mua thuốc thú y 6 tháng cuối năm 2022(đợt 4) cho gà, đăng lúc 14h ngày 23/9/2022

– Quyết định và thông báo kết quả chọn nhà thầu gói thầu Mua gạo nếp, đăng lúc 16h ngày 22/09/2022

– Quyết định Phê duyệt Dự toán và hồ sơ mời thầu các gói thuộc Kế hoạch mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 10), đăng lúc 13h ngày 15/09/2022

– Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu” May đồ BHLĐ xí nghiệp chăn nuôi heo Đồng Hiệp và Phước Long năm 2022″, đăng lúc 17h10 ngày 13/09/2022

– Quyết định HSYCBG và Thông báo mời thầu gói thầu “Mua thẻ tai heo” thuộc kế hoạch “Mua vật tư thú y Đợt 1 năm 2022”, đăng lúc 17h ngày 13/09/2022

-Quyết định HS YCBG và TBMT (lần 2) 2 gói thầu Mua thuốc thú y 6 tháng cuối năm 2022(đợt 3), đăng lúc 17h ngày 12/09/2022

– Quyết định HS YCBG và TBMT gói thầu Mua vaccine 6 tháng cuối năm 2022, đăng lúc 17h ngày 12/09/2022

Quyết định và Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp 6 gói thầu Mua thuốc thú y 6 tháng cuối năm 2022 (Đợt 2), đăng lúc 15h ngày 09/09/2022

– Biên bản mở thầu gói thầu Gạo nếp, đăng lúc 8h30 ngày 7/9/2022

– Thông báo mời thầu gói thầu “May đồ BHLĐ cho CBCNV xí nghiệp Đồng Hiệp và Phước Long năm 2022” – đăng ngày 31/8/2022

– Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc Kế hoạch Mua trục lệch tâm, bạc căn roller, nắp chặn trong và nắp chặn ngoài máy ép viên Awila, đăng lúc 8h50 ngày 5/9/2022

– Quyết định và Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói Bao Jumbo thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 9), đăng lúc 8h ngày 5/9/2022

– Thông báo mời thầu và quyết định phê duyệt HSYCBG các gói thầu Mua thuốc thú y 6 tháng cuối năm 2022 (đợt 3), đăng lúc 16h50 ngày 31/08/2022

– Hồ sơ yêu cầu báo giá, gói thầu BHLĐ XN Phước Long, Đồng Hiệp 2022, đăng lúc 15h ngày 31/08/2022 

– Quyết định phê duyệt KQLCNT Mua đồ BHLĐ và ĐPBH XN NP năm 2022, đăng lúc 16h10 ngày 26/08/2022

– Về việc phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch May đồ bảo hộ lao động cho CBCNV xí nghiệp chăn nuôi heo Đồng Hiệp và Phước Long năm 2022, đăng lúc 16h ngày 26/08/2022

– Thông báo và quyết định lựa chọn NCC 3 gói thầu mua thuốc thú y 6 tháng cuối năm 2022(đợt 1), đăng lúc 15h50 ngày 26/08/2022

– Quyết định và Thông lựa chọn nhà thầu các gói thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 9), đăng lúc 15h20 ngày 26/08/2022

– Thông báo mời chào giá gói thầu Gạo nếp, đăng lúc 15h10 ngày 26/08/2022

– Quyết định và thông báo mời thầu gói thầu mua gạo nếp, đăng lúc 15h ngày 26/08/2022

– Quyết định và Thông báo lựa chọn nhà thầu các gói thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 9), đăng lúc 10h15 ngày 24/08/2022

– Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua gạo nếp, đăng lúc 10h ngày 24/08/2022

– Hồ sơ mời thầu lần 2 gói Bao jumbo thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu sx TACN năm 2022(Đợt 9), đăng lúc 13h30 ngày 23/8/2022

– Quyết định hủy thầu gói Bao Jumbo thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 9), đăng lúc 1h ngày 22/8/2022

– Hồ sơ yêu cầu báo giá lần 2 gói thầu “Cám heo con tập ăn đến cái sữa 6 tháng cuối năm 2022” vào lúc 16h30′ ngày 19/8/2022

– Thông báo mời thầu và hồ sơ yêu cầu báo giá các gói thầu Mua thuốc thú y 6 tháng cuối năm 2022(đợt 2) thuộc kế hoạch Mua thuốc thú y 6 tháng cuối năm 2022, đăng lúc 4h ngày 19/8/2022

– Thông báo mời thầu lần 2 và hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu “Mua đồ BHLĐ và đồng phục bán hàng Nam phong năm 2022”, đăng lúc 1h30 ngày 17/8/2022

– Thông báo mời thầu và hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu Vaccine phòng bệnh M.H và Circo,vô hoạt,50L, đăng lúc 11h ngày 17/8/2022 

– Quyết định hủy thầu gói thầu” Cám heo con tập ăn đến cái sữa 6 tháng cuối năm 2022″ vào lúc 16h ngày 16/8/2022

– Về việc phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu lần 2 thuộc kế hoạch Mua đồ BHLĐ và đồng phục bán hàng XN CBTP Nam Phong năm 2022, đăng lúc 1h 15/8/2022 

– Quyết định và thông báo kết quả chọn nhà thầu gói thầu Mua tem nhãn các loại, đăng lúc 11h ngày 15/8/2022

– Biên bản đóng/ mở thầu gói thầu “Cám heo con tập ăn đến cái sữa 6 tháng cuối năm 2022” vào lúc 15h ngày 11/8/2022

– Phê duyệt hủy thầu gói thầu Mua đồ BHLĐ và đồng phục bán hàng XN Nam Phong 2022, đăng lúc 14h ngày 10/8/2022

– Quyết định Phê duyệt Dự toán và hồ sơ mời thầu các gói thuộc Kế hoạch mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 9), đăng lúc 11h20 ngày 10/8/2022

– Thông báo mời thầu và hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu “Cám heo con tập ăn đến cai sữa 6 tháng cuối năm 2022” đăng lúc 11h00′ ngày 04/8/2022

– Quyết định và Thông báo lựa chọn nhà thầu các gói thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 8), đăng lúc 9h20 ngày 2/8/2022

– Thông báo mời thầu và hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu “Mua đồ BHLĐ và đồng phục bán hàng Nam phong năm 2022”, đăng lúc 4h25 ngày 1/8/2022

– Biên bản mở thầu gói thầu in tem nhãn decal các loại, đăng lúc 4h20 ngày 1/8/2022 

– Quyết định phê duyệt dự toán và hồ sơ mời thầu các gói thầu thuộc kế hoạch Mua thuốc thú y 6 tháng cuối năm 2022(Đợt 1), đăng lúc 3h20 ngày 28/7/2022

– Quyết định phê duyệt dự toán BHLĐ Nam phong 2022, đăng lúc 10h40 ngày 28/7/2022

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ” Mua gà giống Lương Phượng bố me 01 ngày tuổi”, đăng lúc 4h10 ngày 25/7/2022

– Quyết định phê duyệt Dự toán và hồ sơ mời thầu các gói thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 8), đăng lúc 10h40 ngày 22/07/2022

– Quyết định và thông báo mời chào giá gói thầu mua tem nhãn các loại phục vụ sản xuất kinhdoanh quý 3+4 năm 2022, đăng lúc 9h20 ngày 20/7/2022

– Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc kế hoạch Mua gà giống Lương Phượng bố mẹ 01 ngày tuổi Quý III-2022, đăng lúc 12h ngày 19/7/2022

– Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu in tem nhãn, decal các loại năm 2022, đăng lúc 3h20 ngày 15/7/2022

– Quyết định và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua túi PA, PE, đăng lúc 2h20 ngày 15/7/2022

– Quyết định và Thông báo lựa chọn nhà thầu các gói thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 7), đăng lúc 10h40 ngày 15/7/2022

– Quyết đinh và thông báo kết quả lựa chon nhà thầu gói thầu rau củ quả các loại, đăng lúc 8h40 ngày 12/7/2022

– Thông báo và quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu” Cám gà giống bố mẹ Quý 3/2022″ đăng vào lúc 16h ngày 11/7/2022

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đăng lúc 14h45 ngày 11/7/2022

– Biên bản đóng/ mở thầu gói thầu” Cám gà giống bố mẹ Quý 3/2022″ đăng lúc 15h ngày 05/7/2022

– Quyết đinh và thông báo kết quả lựa chon nhà thầu gói thầu tai heo mui heo, đăng lúc 13h30 ngày 5/7/2022

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chon nhà thầu thi công gói thầu sửa chữa, nâng cấp cải tạo cửa hàng quận 2,5 và củ chi, đăng lúc 8h50 ngày 4/7/2022

– Quyết đinh và thông báo kết quả lựa chon nhà thầu gói thầu túi xốp tự phân hủy, đăng lúc 8h45 ngày 4/7/2022

– Quyết đinh và thông báo kết quả lựa chon nhà thầu gói thầu thùng xốp, khay xốp, đăng lúc 8h30 ngày 4/7/2022

– Quyết đinh và thông báo kết quả lựa chon nhà thầu gói thầu cuộn màng bọc thực phẩm và vỏ bọc thực phẩm 94C, đăng lúc 8h15 ngày 4/7/2022

– Quyết định Phê duyệt dự toán và hồ sơ mời thầu các gói thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 7), đăng lúc 16h40 ngày 4/7/2022

– Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu ” Mua cám gà giống bố mẹ quý 3 năm 2022″ vào lúc 13h30′ ngày 28/6/2022

– Biên bản mở thầu gói thầu mua túi PA.PE không in các loại, đăng lúc 11h20 ngày 28/6/2022

– Quyết định phê duyệt dự toán Sửa chữa máy đóng gói hút chân không, bơm ni tơ, hàn màng hộp- JVO52A, đăng lúc 4h50 ngày 17/6/2022

– Thông báo mời thầu gói thầu mua túi PA.PE không in các loại, đăng lúc 4h20 ngày 14/6/2022

– Quyết định hủy thầu gói thầu mua túi PA.PE, đăng lúc 4h10 ngày 14/6/2022

– Hồ sơ mời thầu gói Hơi bão hòa thuộc Kế hoạch Mua dịch vụ cung cấp hơi bão hòa năm 2022, đăng lúc 4h00 ngày 14/6/2022

– Quyết định hủy thầu lần 1 và hồ sơ mời thầu lần 2 gói Mỡ bò Shell Gadus thuộc Kế hoạch mua Mỡ bò Shell Gadus S3 V220 C2 bôi trơn Roller hệ thống máy ép viên năm 2022 (Đợt 1), đăng lúc 3h50 ngày 14/6/2022

Quyết định phê duyệt kinh phí gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa lắp đặt cửa hàng, đăng lúc 3h30 ngày 14/6/2022

– Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa lắp đặt cửa hàng, đăng lúc 3h20 ngày 14/6/2022

– Thông báo và quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu SUPER ANTI, đăng lúc 3h50 ngày 10/6/2022

– Thông báo và quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu NƯỚC MĂM 40 ĐỘ N, đăng lúc 3h40 ngày 10/6/2022

– Thông báo và quyết định kết quả chọn nhà thầu gói thầu ĐƯỜNG TINH LUYÊN, đăng lúc 3h40 ngày 10/6/2022

– Thông báo và quyến định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ĐẠM ĐẬU NÀNH, đăng lúc 3h30 ngày 10/6/2022

Quyết định về việc phê duyệt  kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Lắp đặt Camera xí nghiệp Nam Phong và Văn phòng công ty năm 2022, đăng lúc 16h10 ngày 7/6/2022 

– Thông báo mời thầu (Lần 2) gói thầu CÁM MÌ 1, đăng lúc 4h20 ngày 3/6/2022

– Thông báo mời thầu (Lần 2) gói thầu BỘT SỮA, đăng lúc 3h50 ngày 3/6/2022

– Quyết định về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu lắp đặt camera xí nghiệp Nam Phong và văn phòng công ty năm 2022, đăng lúc 10h15 ngày 2/6/2022 

– Quyết định phê duyệt dự toán và hồ sơ mời thầu gói Mỡ bò Shell thuộc Kế hoạch mua mỡ bò Shell Gadus S3 V220 C2 bôi trơn Roller hệ thống máy ép viên năm 2022 (Đợt 1), đăng lúc 11h00 ngày 1/6/2022

– Biên bản mở thầu cuộn màng bọc thực phẩm, khay xốp các loại, túi xốp tự phân hủy, đăng lúc 10h30 ngày 1/6/2022

–  Biên bản mở thầu gói thầu vỏ bọc visflix 94c, thùng xốp các loại, túi PA.PE, đăng lúc 10h00 ngày 1/6/2022 

– Quyết định và Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua gas úm gà con thuộc kế hoạch Mua gas úm gà con tháng 05 năm 2022, đăng lúc 11h18 ngày 25/5/2022

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua cám heo con tập ăn đến cai sữa” đăng lúc 11h05ngày 25/5/2022

Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua cám heo con tập ăn đến cai sữa”, đăng lúc 11h00 ngày 25/5/2022

–  Thông báo mời thầu gói thầu vỏ bọc visflex 94c red , đăng lúc 11h20 ngày 24/5/2022

–  Thông báo mời thầu gói thầu túi xốp tự phân hủy các loại , đăng lúc 11h10 ngày 24/5/2022

–  Thông báo mời thầu gói thầu túi PA/PE không in các loại , đăng lúc 11h05 ngày 24/5/2022

–  Thông báo mời thầu gói thầu thùng xốp các loại , đăng lúc 10h57 ngày 24/5/2022

–  Thông báo mời thầu gói thầu khay xốp các loại , đăng lúc 10h55 ngày 24/5/2022

–  Thông báo mời thầu gói thầu cuộn màng bọc thực phẩm, đăng lúc 10h50 ngày 24/5/2022

– Biên bản mở thầu tai heo, mũi heo, rau củ quả các loại, đăng lúc 15h55 ngày 23/5/2022

Biên bản mở thầu tinh bột biến tính , Đạm đậu nành, Đường tinh luyện, đăng lúc 15h54 ngày 23/5/2022

– Quyết định và Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Feed Sweetener T500H thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sản xuất TĂCN năm 2022 (Đợt 6) đăng lúc 17h50 ngày 20/5/2022

– Quyết định Phê duyệt dự toán và Hồ sơ mời thầu các gói thuộc Kế hoạch mua nguyên liệu sản xuất TĂCN năm 2022 (Đợt 6) đăng lúc 17h45 ngày 19/5/2022

– Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu bao bì vật tư năm 2022, đăng lúc 17h00 ngày 19/5/2022

– Biên bản đóng/ mở thầu gói thầu “Mua cám heo con tập ăn đến cái sữa” đăng lúc 16h40ngày 19/5/2022

– Quyết định hủy thầu gói thầu “Mua thùng carton đựng gà con” đăng lúc 16h00′ ngày18/5/2022

– Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tổ chức Tour du lịch cho cán bộ, nhân viên năm 2022, đăng lúc 16h45 ngày 16/5/2022

– Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu” Tôn +PU chống nóng và xà gồ mạ kẽm”. đăng lúc 16h30 ngày 16/5/2022

– Biên bản đóng/ mở thầu gói thầu “Mua thùng carton đựng gà con” đăng lúc 15h00′ ngày 13/5/2022

– Thông báo mời thầu gói thầu mua gas úm gà con tháng 05 năm 2022, đăng lúc 14h20 ngày 13/5/2022

Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu “Mua cám heo con tập ăn đến cai sữa” thuộc kế hoạch ” Mua cám heo con tập ăn đến cai sữa quý 2 năm 2022″ đăng lúc 16h57 ngày 12/5/2022

– Thông báo mời thầu gói thầu mua rau củ quả các loại, đăng lúc 10h20 ngày 12/5/2022

–  Thông báo mời thầu gói thầu mua đường tinh luyện, đăng lúc 10h15 ngày 12/5/2022

– Thông báo mời thầu gói thầu mua đạm đậu nành dạng bột, đăng lúc 10h10 ngày 12/5/2022

– Thông báo mời thầu gói thầu mua bột biến tính, đăng lúc 10h05 ngày 12/5/2022

– Thông báo mời thầu gói thầu mua tai heo, mũi heo, đăng lúc 10h00 ngày 12/5/2022 

– Quyết định phê duyệt dự toán mua gia vị, phụ gia sản xuất thực phẩm, đăng lúc 17h20 ngày 11/5/2022

– Quyết định phê duyệt dự toán mua nguyên liệu chính tai mũi heo, đăng lúc 17h15 ngày 11/5/2022

– Quyết định phê duyệt dự toán mua rau củ quả các loại, đăng lúc 17h10 ngày 11/5/2022

– Quyết định và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đậu xanh, gạo nếp và bánh tráng xóp, đăng lúc 17h00 ngày 11/5/2022

– Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu “Mua thùng carton đựng gà con” đăng lúc 14h02 ngày 09/05/2022

– Thông báo và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua cám gà giống bố mẹ quý 2 năm 2022 đăng lúc 15h00 ngày 27/4/2022

– Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tổ chức tour du lịch cho cán bộ, nhân viên năm 2022 đăng lúc 14h04 ngày 14/4/2022

– Quyết định và Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói DDGS thuộc Kế hoạch mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 5) đăng lúc 16h18 ngày 12/4/2022

– Quyết định hủy thầu gói Khoai mì lát thuộc Kế hoạch mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 5) đăng lúc 16h14 ngày 12/4/2022

– Quyết định và Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thuộc Kế hoạch mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 5) đăng lúc 17h00 ngày 5/4/2022

– Thông báo lựa chọn NCC các gói thầu mua thuốc thú y 6 tháng đầu năm (bổ sung) đăng lúc 10h20 ngày 5/4/2022

-Quyết định về việc phê duyệt kết quả nhà cung cấp gói thầu gia công lạp xưởng năm 2022 đăng lúc 10h17 ngày 5/4/2022

– Quyết định và Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói Tấm gạo thuộc Kế hoạch mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 4) đăng lúc 17h05 ngày 4/4/2022

– Thông báo lựa chọn NCC các gói thầu mua thuốc thú y 6 tháng đầu năm. đăbg lúc 17h00 ngày 4/4/2022

– Hồ sơ mời thầu lần 2 các gói Khoai mì lát và DDGS thuộc Kế hoạch mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (đợt 5) đăng lúc 14h20 ngày 31/3/2022

– Quyết định hủy thầu các gói Khoai mì lát và DDGS thuộc Kế hoạch mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (đợt 5) đăng lúc

16h20 ngày 30/3/2022

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua gà giống Lương Phượng bố mẹ 1 ngày tuổi” đăng lúc 10h00 ngày 28/03/2022.

– Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu giói thầu khám sức khỏe định kỳ năm 2022. Đăng lúc 15h30 ngày 25/3/2022

– Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua gà giống Lương Phượng bố mẹ 1 ngày tuổi” đăng lúc 14h00 ngày 25/03/2022.

– Quyết định Phê duyệt dự toán và hồ sơ mời thầu các gói thuộc Kế hoạch mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 5) đăng lúc 13h20 ngày 25/3/2022

– Biên bản mở thầu gói thầu bánh tráng xốp, đậu xanh, gạo nếp, đăng lúc 8h30 ngày 23/3/2022

– Đăng thầu lần thứ 2: Quyết định – Thông báo mời thầu – HSYC Báo giá các gói thầu thuốc thú y (Chất hỗ trợ đường ruộc và trị tiêu chảy; Chất hỗ trợ miễn dịch; chất tẩy rửa đường ống; Thuốc sát trùng Potassium peroxyl 50%; Vi sinh nhân giống Lactobacillus -Sp và Bacillus sp…) đăng lúc 18h45 ngày 22/3/2022

– Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu khám sức khỏe định kỳ  năm 2022 đăng lúc 14h00 ngày 22/3/2022

– Quyết định ,thông Báo mời thầu – Hồ sơ Yêu cầu báo giá “gói thầu Vaccine ( MH và Circo 50 Liều; Ecoli nái 50 liều và 10 liều) 06 tháng đầu năm 2022” đăng lúc 18h40 ngày 21/3/2022

– Thông báo mời thầu và yêu cầu báo giá gói thầu  Gas úm gà con tháng 3 năm 2022 đăng lúc 17h00 ngày 17/3/2022

– Thông báo mời thầu và yêu cầu báo giá gói thầu cám gà giống bố mẹ quý 2 năm 2022 đăng lúc 16h53 ngày 17/3/2022

– Quyết định Phê duyệt dự toán và Hồ sơ mời thầu lần 2 gói Tấm gạo thuộc Kế hoạch mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 4) đăng lúc 14h22 ngày 16/3/2022

– Quyết định Phê duyệt hủy thầu gói Tấm gạo thuộc Kế hoạch mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 4) đăng lúc 16h18 ngày 16/3/2022

– Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu” Gói đường chuẩn ứng dụng nhiều sản phẩm không giới hạn thời gian sử dụng, đăng lúc 14h50 ngày 16/03/2022.

– Quyết định và thông báo mời thầu gói thầu bánh tráng xốp. đậu xanh, gạo nếp, đăng lúc 14h40 ngày 16/3/2022

– Văn bản yêu cầu báo giá gói thầu bánh tráng xốp, đậu xanh, gạo nếp, đăng lúc 14h38 ngày 16/3/2022

– Quyết  định phê duyệt dự toán gói thầu bánh tráng xốp, gạo nếp và đậu xanh , đăng lúc 14h51 ngày 15/3/2022

– Quyết định 156 phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua vacxin 6 tháng đầu năm 2022, đăng lúc 10h ngày 15/3/2022

– Biên bản đóng mở thầu, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu chi phí dịch vụ, vệ sinh, tiêu độc khử trùng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, đăng lúc 16h12 ngày 14/3/2022

– Quyết định Phê duyệt dự toán và hồ sơ mời thầu gói Tấm gạo thuộc Kế hoạch mua nguyên liệu sx TĂCN năm 2022 (Đợt 4) đăng lúc 10h28 ngày 12/3/2022

– Kế hoạch mua thuốc thú y 6 tháng đầu năm 2022, gói 2 đăng lúc 15h05 ngày 10/3/2022

– Kế hoạch mua thuốc thú y 6 tháng đầu năm 2022, gói 1 đăng lúc 17h45 ngày 9/3/2022

-Quyết định và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ vận chuyển thức ăn chăn nuôi TP.HCM, và chuyến tỉnh, và dịch vụ vận chuyển hàng xe bồn bao Jumbo , đăng lúc 15h37 ngày 9/3/2022

– Quyết định và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ vận chuyển heo hơi và dịch vụ diệt chuột- côn trùng năm 2022. Đăng lúc 15h30 ngày 9/3/2022

– Gói đường chuẩn ứng dụng nhiều sản phẩm không giới hạn thời gian sử dụng, đăng lúc 17h ngày 7/3/2022

– Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp văn phòng phẩm năm 2022, đăng lúc 15h36 ngày 7/3/3022

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp văn phòng phẩm năm 2022, đăng lúc 15h30 ngày 7/3/2022

– Quyết định Phê duyệt dự toán và hồ sơ mời thầu các gói Báo giá cạnh tranh thuộc Kế hoạch mua nguyên liệu SX TĂCN năm 2022 (đợt 2) đăng lúc 16h00 ngày 4/3/2022

–  Biên bản mở thầu gói thầu Cung cấp văn phòng phẩm năm 2022, đăng lúc 13h51 ngày 3/2/2022

-Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình “Sửa chữa mái chuồng nuôi heo D8 và 7B – XN CNH Đồng Hiệp và XN CNH Phước Long” đăng lúc 15h40 ngày 04/03/2022

-Quyết định phê duyệt chi phí tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình” Sửa chữa mái chuồng nuôi heo D8 và 7B – XN CNH Đồng Hiệp và XN CNH Phước Long”  lúc 15h30 ngày 02/03/2022

– Gói thầu thuê xe vận chuyển gà năm 2022, đăng lúc 15h07 ngày 23/2/2022

– Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu cung cấp văn phòng phẩm năm 2022. đăng lúc 14h28 ngày 21/2/2022

– Quyết định và Thông báo lựa chọn nhà thầu của các gói thuộc Kế hoạch mua nguyên liệu SX TĂCN năm 2022 (đợt 3) bổ sung, đăng lúc 16h40 ngày 18/2/2022

– Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn Nhà thầu.Quyết định và thông báo hồ sơ yêu cầu báo giá gói thấu dịch vụ vệ sinh tiêu độc khử trùng Cơ sở trong lĩnh vực ATTP – nhà máy TP Sagri, đăng lúc 16h35 ngày 18/2/2022

– Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp Văn phòng phẩm năm 2022. Đăng lúc 7h50 ngày 18/2/2022 

– Quyết định phê duyệt Dự toán và hồ sơ mời thầu các gói thuộc Kế hoạch mua nguyên liệu sản xuất TĂCN năm 2022 (đợt 2) đăng lúc 17h20 ngày 16/2/2022

– Quyết định và Thông báo lựa chọn nhà thầu của các gói thuộc Kế hoạch mua nguyên liệu sản xuất TĂCN năm 2022  (đợt 3)  đăng lúc 10h10 ngày 15/2/2022

– Quyết định và Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói Dầu thực vật thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu sản xuất TĂCN năm 2022 (đợt 3) đăng lúc 14h47 ngày 9/2/2022

-Quyết định và thông báo lựa chọn nhà thầu gói thấu báo sài gòn giải phóng. đăng lúc 10h40 ngày 27/1/2022

-Quyết định và thông báo lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ vận chuyển hàng bao chuyến TPHCM ( Nhà máy sagrifeed) đăng lúc 10h35 ngày 27/1/2022

-Quyết định và thông báo lựa chọn nhà thầu gói thấu báo thanh niên . đăng lúc 10h31 ngày 27/1/2022

– Quyết định và thông báo lựa chọn nhà thầu gói thầu báo người lao động. đăng lúc 10h30 ngày 27/1/2022

– Biên bản mở thầu gói thầu dịch vụ vận chuyển heo hơi, heo mảnh và thực phẩm chế biến Nam Phong đăng lúc 10h22 ngày 27/1/2022

-Biên bản mở thầu gói thầu dịch vụ diệt chuột và côn trùng (xí nghiệp CBTP Nam Phong năm 2022) đăng lúc 10h20 ngày 27/1/2022

– Quyết định về việc lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ bốc xếp,đóng gói, nạp liệu hàng hóa thuộc kế hoạch thuê dịch vụ năm 2022 ( Nhà máy sagrifeed) đăng lúc 17h59 ngày 24/1/2022

– Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc kế hoạch thuê dịch vụ vận chuyển năm 2022 (XN CBTP Nam Phong) đăng lúc 17h50 ngày 20/1/2022

– Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ báo giá gói thầu dịch vụ vận chuyển thực phẩm bằng xe bảo ôn 2 ( TPTS. TPCB ) thuộc kế hoạch thuê dịch vụ vận chuyển năm 2022 ( xí nghiệp CBTP Nam phong) đăng lúc 18h25 ngày 20/1/2022

-Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ báo giá gói thầu dịch vụ vận chuyển thực phẩm bằng xe bảo ôn ( Heo mảnh) thuộc kế hoạch thuê dịch vụ vận chuyển năm 2022 ( xí nghiệp CBTP Nam phong) đăng lúc 18h10 ngày 20/1/2022

– Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ báo giá gói thầu dịch vụ vận chuyển heo hơi, thuộc kế hoạch thuê dịch vụ vận chuyển năm 2022 ( xí nghiệp CBTP Nam phong) đăng lúc 18h06 ngày 20/1/2022

– Quyết định phê duyệt dự toán và quyết định về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầy dịch vụ diệt chuột và cồn trùng thuộc kế hoạch thuê dịch vụ diệt chuột và côn trùng năm 2022 ( xí nghiệp nam phong) đăng lúc 18h04 ngày 20/1/2022

– Thông báo mời thầu gói thầu Dầu thực vật thuộc kế hoạch mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi  năm 2022 đợt 3. Lần 2 đăng lúc 17h45 ngày 20/1/2022

– Quyết định về việc phê duyệt hủy thầu gói thầu “Dầu thực vật” đăng lúc 17h30 ngày 20/1/2022

– Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp vê việc phê duyệt kết quả lựa nhà thầu gói thầu tạp chí thương hiệu và công luận đăng lúc 8h22 ngày 20/1/2022

– Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp vê việc phê duyệt kết quả lựa nhà thầu gói thầu báo thế giới hội nhập đăng lúc 8h17 ngày 20/1/2022

– Hồ sơ mời thầu gói thầu trấu khô thuộc gói thầu mua trấu khô năm 2022 đăng lúc 14h18 ngày 19/1/2022

– Biên Bản mở thầu dịch vụ xe nâng, thuê pallet, vận chuyển hàng xe bồn, vận chuyển chuyến tỉnh năm 2022 đăng lúc 8h40 ngày 18/1/2022

– Biên bản đóng thầu gói thầu mua rulo máy van Aasen, mua khuôn ép viên van Aasen, mua rulo máy Awila, mua khuôn ép viên máy Awila thuộc gói thầu mua vật tư thiết bị thay thế năm 2021 đăng lúc 18h00 ngày 17/1/2022

-Quyết định và thông báo kết quả lựa chon nhà thầu thu gom vận chuyển, chuyển giao xử lý bùn thải rác thải không nguy hại năm 2022 đăng lúc 16h53 ngày 17/1/2022

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê dịch vụ bảo vệ Bình THuận 2022, đăng lúc 14h25 ngày 14/1/2022

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê dịch vụ bảo vệ TP.Hồ Chí Minh 2022, đăng lúc 14h20 ngày 14/1/2020

– Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu – thuộc kế hoạch mua Máy móc thiết bị năm 2021- nhà máy Sagrifeed. đăng lúc 13h53 ngày 14/1/2022

– Thông báo và quyết đinh phê duyệt gói thầu nguyên liệu sản xuất TACN năm 2022- đợt 3 đăng lúc 18h30 ngày 12/1/2022

– Thông báo và quyết định phê duyệt dự toán Gói thầu nguyên liệu sản xuất TACN năm 2022 – đợt 1 đăng lúc 18h38 ngày 12/1/2022

– Quyết định phê duyệt dự toán  kế hoach lựa chon nhà thầu gói thầu dịch vụ báo chí truyền thông năm 2022. đăng lúc 14h20 ngày 12/1/2022

– Thông báo mời thầu và quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu mua cám gà giống bố mẹ quý 1/2022 đăng lúc 16h55 ngày 11/1/2022

– Quyết định và thông báo mời thầu các gói thầu thuê dịch vụ thuộc gói thầu thuê dịch vụ năm 2022 lần 2  (nhà máy sagrifeed) đăng ngày 10/1/2022 lúc 18h10

– Biên bản mở thầu và quyết định hủy thầu gói thầu Dịch vụ thuê Pallet đăng ngày 10/1/2022 lúc 17h35

– Biên bản mở thầu và quyết định hủy thầu dịch vụ vận chuyển hàng xe bồn bao jumbo năm 2022 đăng ngày 10//1/2022 lúc 17h30

– Biên bản mở thầu và quyết định hủy thầu dịch vụ thuê xe nâng 2022 đăng ngày 10/1/2022 lúc 17h20

– Biên bản mở thầu và quyết định hủy thầu dịch vận chuyển hàng bao chuyến tỉnh năm 2022 đăng ngày 10/1/2022 lúc 17h15

– Biên bản mở thầu gói thầu dịch vụ vận chuyển thành phố năm 2022 đăng ngày 10/1/2022 lúc 17h10

– Biên bản mở thầu gói thầu dịch vụ thu gom , vận chuyển và chuyển giao xử lý bùn thải, rác thải năm 2022 đăng ngày 10/1/2022 lúc 17h00

-Năm 2021

– Quyết định và thong báo mời thầu gói thầu thuê dịch vụ pallet. đăng lúc 17h59 ngày 31/12/2021

– Biên bản mở thầu và quyết định hủy thầu gói Cám gà giống bố mẹ quý I năm 2022 đăng lúc 18h30 ngày 31/12/2021

-Quyết định và thông báo mời thầu gói thầu thuê xe vận chuyển hàng bồn, bao jumbo đăng lúc 17h50 ngày 31/12/2121

-Quyết định và thông báo mời thầu gói thầu dịch vụ vận chuyển hàng bao chuyến thành phố hồ chí minh. đăng lúc 17h43 ngày 31/12/2021

– Quyết đinh và thông báo mời thầu gói thầu dịch vụ thu gom vận chuyển và chuyển giao xử lý bùn thải, rác thải không nguy hại. đăng lúc 17h40 ngày 31/12/2021

-Quyết định và thông báo mời thầu gói thầu dịch vụ thuê xe nâng. đăng lúc 17h38 ngày 31/12/2021

– Quyết định và thông báo mời thầu gói thầu thuê xe vận chuyển hàng bao đi tỉnh. đăng lúc 17h35 ngày 31/12/2021

– Quyết định hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mới thầu gói thầu khuôn ép viên van Aasen  đăng lúc  17h15  ngày 31/12/2021

-Quyết định hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mới thầu gói thầu khuôn ép AWILA  đăng lúc 17h05 ngày 31/12/2021

– Quyết định hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mới thầu gói thầu RULO máy Van Aasen  đăng lúc 17h03  ngày 31/12/2021

– Quyết định hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mới thầu gói thầu RULO máy AWILA đăng lúc 17h ngày 31/12/2021

– Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lụa chọn nhà thầu gói thầu “mua vật tư thay thế năm 2021” của Nhà máy Sagrifeed đăng lúc 17h00 ngày 30/12/2021

– Quyết đinh phê duyệt dự toán các gói dịch vụ nhà máy sagrifeed. đăng lúc 16h35 ngày 30/12/2021

– Quyết định phê duyệt dự toán thu gom rác thải phế phẩm lông, móng thuộc kế hoạch mua sắm hàng hóa và dịch vụ Sagri. đăng lúc 16h32 ngày 30/12/2021

– Thông báo mời thầu và quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thấu thuê dịch vụ bảo vệ TP.HỒ CHÍ MINH năm 2022 đăng lúc 14h47 ngày 29/12/2021

– Thông báo mời thầu và quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thấu thuê dịch vụ bảo vệ BÌNH THUẬN năm 2022 đăng lúc 16h46 ngày 29/12/2021

– Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoach lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê dịch vụ bảo vệ TP.HỒ CHÍ MINH năm 2022 đăng lúc 15h15 ngày 28/12/2021

– Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoach lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê dịch vụ bảo vệ BÌNH THUẬN  năm 2022 đăng lúc 15h00 ngày 28/12/2021

– Thông báo và Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói Bã nành, L-Methionine thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu SX Thức ăn Chăn nuôi năm 2021 (Đợt 13-Lần 2) đăng lúc 15h00 ngày 28/12/2021

– Thông báo và Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói Muối thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu SX TĂCN năm 2021 (Đợt 8) đăng lúc 14h57 ngày 28/12/2021

-Thông báo mời thầu thuốc thú y lần 2 đăng lúc 16h40 ngày 27/12/2021

– Hồ sơ mời thầu gói thầu Mua cám gà giống bố mẹ quý I năm 2022 đăng lúc 10h20 ngày 25/12/2021

– Biên bản mở thầu, gói thầu ” Đường Tinh Luyện” Thuộc kế hoạch mua đường tinh luyện phục vụ sản xuất tết 2022 đăng lúc 16h40 ngày 22/12/2021

– Hồ sơ mời thầu các gói Bã nành và Methionine thuộc Kế hoạch Mua Nguyên liệu SX TĂCN năm 2021 (Đợt 13-Lần 2) đăng lúc 15h40 ngày 21/12/2021

– Quyết định hủy thầu lần 2 các gói Bã nành và Methionine thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu SX TĂCN năm 2021 (Đợt 13) đăng lúc 14h10 ngày 21/12/2021

–  Hồ sơ mời thầu các gói thầu Vaccine. đăng lúc 16h20 ngày 17/12/2021

– Hồ sơ mời thầu các gói thầu thuốc thú y. đăng lúc 16h20 ngày 17/12/2021

– Hồ sơ mời thầu gói thầu mua gas úm gà. đăng lúc 10h10 ngày 16/12/2021.

– Quyết định kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu vỏ bọc Colagen đăng lúc 14h30 ngày 15/12/2021

– Thông báo và Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói còn lại thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu SX Thức ăn Chăn nuôi năm 2021 đợt 13 đăng lúc 8h20 ngày 15/12/2021

– Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mời thầu gói thầu “Đường Tinh Luyện phục vụ SX Tết 2022”. đăng lúc 16h30 ngày 10/12/2021

– Quyết định Phê duyệt hủy thầu gói Bã nành, L-Methionine thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu SX Thức ăn Chăn nuôi năm 2021 (đợt 13) đăng lúc 14h45 ngày 10/12/2021

– Hồ sơ mời thầu lần 2 các gói Bã nành, L-Methionine thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 (đợt 13) đăng lúc 14h50 -10/12/2021

– Quyết định kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu quầy giữ lạnh Carier. đăng lúc 10h05 ngày 10/12/2021

– Thông báo và quyết định về việc lựa chọn nhà thầu gói thầu báo cáo bảo vệ môi trường năm 2021 thuộc kế hoạch lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ cho các xí nghiệp năm 2021. đăng lúc 9h31- 10/12/2021

– Quyết định và Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu các gói Bã cọ, DDGS, Lysine thuộc kế hoạch Mua nguyên SX TĂCN năm 2021 đợt 13 lúc 10h20 – 9/12/2021

– Quyết định phê duyệt dự toán Nguyên liệu chính sản xuất  thực phẩm và Quyết định – thông báo mời thầu gói thầu Mũi Heo (lần 2). Lúc 8h00 -8/12/2021

– Hồ sơ mời thầu gói Bắp hạt thuộc kế hoạch mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 đợt 12. Lúc 11h16 -7/12/2021

– Thông báo và Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu SX TĂCN năm 2021 Đợt 11. lúc 11:03- 3/12/2021

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu Tinh bột biến tính, đạm đậu nành.

– Quyết định phê duyệt dự toán Nguyên liệu sản xuất thực phẩm TẾT 2022 và QĐ -thông báo mời thầu gói thầu mỡ bụng heo tươi

– Quyết định phê duyệt dự toán Nguyên liệu sản xuất thực phẩm TẾT 2022 và QĐ -thông báo mời thầu gói thầu TÔM ĐÔNG LẠNH

– Quyết định phê duyệt dự toán Nguyên liệu chính 2 tháng cuối năm 2021 và QĐ -thông báo mời thầu gói thầu TAI HEO

– Quyết định phê duyệt dự toán nguyên liệu chính 2 tháng cuối năm 2021 và QĐ hồ sơ báo giá , thông báo mời thầu gói thầu Mũi Heo.

– Quyết định phê duyệt dự toán và thông báo mời thầu gói thầu hộp lạp xương Coop Select

– Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá các gói còn lại thuộc kế hoạch mua nguyên liệu SX TĂCN năm 2021 đợt 13

– Thông báo mời thầu và yêu cầu báo giá các gói còn lại thuộc Kế hoạch mua nguyên liệu SX TĂCN năm 2021 đợt 13.

– Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu sản xuất TĂCN năm 2021 (Đợt 13)

– Thông báo, yêu cầu báo giá và quyết định phê duyệt hồ sơ 3 gói thầu ” Bã cọ, DDGS, Lysine”  rút ngắn thời gian mời thầu Đợt 13

– Quyết định và Thông báo Phê duyệt  kết quả lựa chọn nhà thầu gói Cám mì 1 Đợt 11 năm 2021

– Quyết Định và thông báo hồ sơ mời thầu gói thầu quầy lạnh CARIER 

–  Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch mua vật tư thiết bị 2 tháng cuối năm 2021

– Quyết định và Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói chào giá cạnh tranh đợt 8 năm 2021 

– TB 209 + Bản báo giá gói thầu Lập báo cáo công tác BVMT định kỳ cho các XN năm 2021

– Quyết Định 473 vv phê duyệt Hồ sơ YCBG Gói thầu Lập báo cáo công tác BVMT định kỳ cho các XN năm 2021

– Biên bản mở thầu, gói thầu bột biến tính và đạm đậu nành

– Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Nếp”

– Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Đậu Xanh”

– Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch mua vaccine 2 tháng cuôi năm 2021.

– Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ cho các xí nghiệp năm 2021

– Biên bản mở thầu gói thầu đường tinh luyện thuộc gói thầu mua gia vị phục vụ sản xuất thực phẩm ba tháng cuối năm 2021

– Thông báo Mời thầu và quyết định phê duyệt hồ sơ Lần 2 gói thầu Hemoglobin  thuộc kế hoạch mua nguyên liệu phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 (Đợt 11)

– Quyết định Phê duyệt hủy thầu gói Hemoglobin (Đợt 11)

– Thông báo và quyết định mời thầu gói thầu túi xốp in các loại thuộc kế hoạch mua bao bì vật tư phục vụ sản xuất thực phẩm ba tháng cuối năm 2021

– Thông báo và quyết định mời thầu gói thầu vỏ bọc Collage ø23 thuộc kế hoạch mua bao bì vật tư phục vụ sản xuất thực phẩm ba tháng cuối năm 2021

– Quyết định phê duyệt dự toán và lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch mua vật tư phục vụ sản xuất thực phẩm ba tháng cuối năm 2021 

– Thông báo và quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu lần 2 đợt 8

– Thông báo và quyết định ký hợp đồng trực tiếp các gói phụ gia đợt 8

– Hồ sơ mời thầu các gói thầu nguyên liệu đợt 11

– Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mời thầu gói thầu tinh bột biến tính – đạm đậu nành

– Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mời thầu gói thầu đường tinh luyện

– Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua gia vị – phụ gia phục vụ sản xuất thực phẩm 3 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo mời thầu đợt 8 các gói thầu phụ gia thức ăn chăn nuôi

–  Biên bản mở thầu: Gói thầu “Nếp “

–  Biên bản mở thầu: Gói thầu “Bánh Tráng Xốp “

–  Biên bản mở thầu: Gói thầu ” Đậu Xanh”

– Quyết định về việc phê duyệt dự toán kế hoạch mua gia vị- phụ gia phục vụ sản xuất thực phẩm 3 tháng cuối năm 2021

– Quyết định và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dịch vụ gia công lạp xưởng năm 2021

–  Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch mua nguyên liệu phục vụ sản xuất thực phẩm 3 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo mời thầu và quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá  gói thầu “Nếp” thuộc kế hoạch mua nguyên liệu phục vụ sản xuất 3 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo mời thầu và quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá  gói thầu “ĐẬU XANH” thuộc kế hoạch mua nguyên liệu phục vụ sản xuất 3 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo mời thầu và quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá  gói thầu bánh tráng xốp thuộc kế hoạch mua nguyên liệu phục vụ sản xuất 3 tháng cuối năm 2021

–  Quyết định phê duyệt hủy gói thầu dịch vụ vận chuyển xe hai bánh thuộc kế hoạch thuê dịch vụ vận chuyển xe hai bánh năm 2021 lần 2

–  Biên bản mở thầu dịch vụ vận chuyển xe hai bánh

– Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thuê bảo vệ 04 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo 129 về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê bảo vệ 04 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo mời thầu lần 2, gói thầu thuê dịch vụ vận chuyển xe 2 bánh năm 2021

–  Quyết định phê duyệt hủy thầu gói thầu dịch vụ vận chuyển xe 2 bánh thuộc kế hoạch thuê dịch vụ vận chuyển xe 2 bánh năm 2021

–  Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu cám gà giống bố mẹ thuộc kế hoạc quý IV-2021

–  Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu cám gà giống bố mẹ thuộc kế hoạch quý IV-2021

–  Biên bản mở thầu gói thầu thuê dịch vụ bảo vệ 4 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo mời thầu và yêu cầu báo giá gói thầu bắp hạt năm 2021 đợt 10

–  Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu bắp hạt thuộc kế hoạch mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 đợt 10

–  Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 đợt 10

–  Thông báo mời thầu dịch vụ vận chuyển xe hai bánh

–  Thông báo mời thầu gói thầu mua cám gà giống bố mẹ

– Quyết định 327 phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá dịch vụ xe hai bánh.

–  Quyết định 326 phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá chi phí mua cám gà giống bố mẹ

– Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: chi phí mua dịch vụ bảo hiểm cháy nổ năm 2021 – Sagrifood

– Quyết dịnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: chi phí mua dịch vụ bảo hiểm cháy nổ năm 2021 – Sagrifood

– Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu Trấu khô thuộc kế hoạch “Mua trấu khô 6 tháng cuối năm 2021 – Xí nghiệp gà Củ Chi” – Sagrifood

– Thông báo mời thầu: Gói thầu Trấu khô thuộc kế hoạch “Mua trấu khô 6 tháng cuối năm 2021 – Xí nghiệp gà Củ Chi” – Sagrifood

– Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch “Mua trấu khô 6 tháng cuối năm 2021 – Xí nghiệp gà Củ Chi” – Sagrifood

– Thông báo về kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu: Mua cám heo con tập ăn đến cai sữa thuộc kế hoạch Mua thức ăn chăn nuôi năm 2021 – Sagrifood

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu: Mua cám heo con tập ăn đến cai sữa thuộc kế hoạch Mua thức ăn chăn nuôi năm 2021 – Sagrifood

– Thông báo về việc gia hạn thời điểm đóng thầu Gói thầu: Vôi – Sagrifood

– Biên bản đóng thầu Gói thầu: Cám heo con tập ăn đến cai sữa năm 2021 thuộc kế hoạch mua thức ăn chăn nuôi năm 2021 – Sagrifood

– Biên bản mở thầu: Gói thầu chi phí thuê xe vận chuyển thuộc kế hoạch thuê xe vận chuyển gà con 6 tháng cuối năm 2021 – Sagrifood

– Quyết định và thông báo mời thầu các gói thầu thuê dịch vụ thuộc gói thầu thuê dịch vụ năm 2022 lần 2  (nhà máy sagrifeed) đăng ngày 10/1/2022 lúc 18h10

– Biên bản mở thầu và quyết định hủy thầu gói thầu Dịch vụ thuê Pallet đăng ngày 10/1/2022 lúc 17h35

– Biên bản mở thầu và quyết định hủy thầu dịch vụ vận chuyển hàng xe bồn bao jumbo năm 2022 đăng ngày 10//1/2022 lúc 17h30

– Biên bản mở thầu và quyết định hủy thầu dịch vụ thuê xe nâng 2022 đăng ngày 10/1/2022 lúc 17h20

– Biên bản mở thầu và quyết định hủy thầu dịch vận chuyển hàng bao chuyến tỉnh năm 2022 đăng ngày 10/1/2022 lúc 17h15

– Biên bản mở thầu gói thầu dịch vụ vận chuyển thành phố năm 2022 đăng ngày 10/1/2022 lúc 17h10

– Biên bản mở thầu gói thầu dịch vụ thu gom , vận chuyển và chuyển giao xử lý bùn thải, rác thải năm 2022 đăng ngày 10/1/2022 lúc 17h00

– Quyết định và thong báo mời thầu gói thầu thuê dịch vụ pallet. đăng lúc 17h59 ngày 31/12/2021

-Quyết định và thông báo mời thầu gói thầu thuê xe vận chuyển hàng bồn, bao jumbo đăng lúc 17h50 ngày 31/12/2121

-Quyết định và thông báo mời thầu gói thầu dịch vụ vận chuyển hàng bao chuyến thành phố hồ chí minh. đăng lúc 17h43 ngày 31/12/2021

– Quyết đinh và thông báo mời thầu gói thầu dịch vụ thu gom vận chuyển và chuyển giao xử lý bùn thải, rác thải không nguy hại. đăng lúc 17h40 ngày 31/12/2021

-Quyết định và thông báo mời thầu gói thầu dịch vụ thuê xe nâng. đăng lúc 17h38 ngày 31/12/2021

– Quyết định và thông báo mời thầu gói thầu thuê xe vận chuyển hàng bao đi tỉnh. đăng lúc 17h35 ngày 31/12/2021

– Quyết định hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mới thầu gói thầu khuôn ép viên van Aasen  đăng lúc  17h15  ngày 31/12/2021

-Quyết định hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mới thầu gói thầu khuôn ép AWILA  đăng lúc 17h05 ngày 31/12/2021

– Quyết định hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mới thầu gói thầu RULO máy Van Aasen  đăng lúc 17h03  ngày 31/12/2021

– Quyết định hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mới thầu gói thầu RULO máy AWILA đăng lúc 17h ngày 31/12/2021

– Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lụa chọn nhà thầu gói thầu “mua vật tư thay thế năm 2021” của Nhà máy Sagrifeed đăng lúc 17h00 ngày 30/12/2021

– Quyết đinh phê duyệt dự toán các gói dịch vụ nhà máy sagrifeed. đăng lúc 16h35 ngày 30/12/2021

– Quyết định phê duyệt dự toán thu gom rác thải phế phẩm lông, móng thuộc kế hoạch mua sắm hàng hóa và dịch vụ Sagri. đăng lúc 16h32 ngày 30/12/2021

– Thông báo mời thầu và quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thấu thuê dịch vụ bảo vệ TP.HỒ CHÍ MINH năm 2022 đăng lúc 14h47 ngày 29/12/2021

– Thông báo mời thầu và quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thấu thuê dịch vụ bảo vệ BÌNH THUẬN năm 2022 đăng lúc 16h46 ngày 29/12/2021

– Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoach lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê dịch vụ bảo vệ TP.HỒ CHÍ MINH năm 2022 đăng lúc 15h15 ngày 28/12/2021

– Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoach lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê dịch vụ bảo vệ BÌNH THUẬN  năm 2022 đăng lúc 15h00 ngày 28/12/2021

– Thông báo và Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói Bã nành, L-Methionine thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu SX Thức ăn Chăn nuôi năm 2021 (Đợt 13-Lần 2) đăng lúc 15h00 ngày 28/12/2021

– Thông báo và Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói Muối thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu SX TĂCN năm 2021 (Đợt 8) đăng lúc 14h57 ngày 28/12/2021

-Thông báo mời thầu thuốc thú y lần 2 đăng lúc 16h40 ngày 27/12/2021

– Hồ sơ mời thầu gói thầu Mua cám gà giống bố mẹ quý I năm 2022 đăng lúc 10h20 ngày 25/12/2021

– Biên bản mở thầu, gói thầu ” Đường Tinh Luyện” Thuộc kế hoạch mua đường tinh luyện phục vụ sản xuất tết 2022 đăng lúc 16h40 ngày 22/12/2021

– Hồ sơ mời thầu các gói Bã nành và Methionine thuộc Kế hoạch Mua Nguyên liệu SX TĂCN năm 2021 (Đợt 13-Lần 2) đăng lúc 15h40 ngày 21/12/2021

– Quyết định hủy thầu lần 2 các gói Bã nành và Methionine thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu SX TĂCN năm 2021 (Đợt 13) đăng lúc 14h10 ngày 21/12/2021

–  Hồ sơ mời thầu các gói thầu Vaccine. đăng lúc 16h20 ngày 17/12/2021

– Hồ sơ mời thầu các gói thầu thuốc thú y. đăng lúc 16h20 ngày 17/12/2021

– Hồ sơ mời thầu gói thầu mua gas úm gà. đăng lúc 10h10 ngày 16/12/2021.

– Quyết định kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu vỏ bọc Colagen đăng lúc 14h30 ngày 15/12/2021

– Thông báo và Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói còn lại thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu SX Thức ăn Chăn nuôi năm 2021 đợt 13 đăng lúc 8h20 ngày 15/12/2021

– Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mời thầu gói thầu “Đường Tinh Luyện phục vụ SX Tết 2022”. đăng lúc 16h30 ngày 10/12/2021

– Quyết định Phê duyệt hủy thầu gói Bã nành, L-Methionine thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu SX Thức ăn Chăn nuôi năm 2021 (đợt 13) đăng lúc 14h45 ngày 10/12/2021

– Hồ sơ mời thầu lần 2 các gói Bã nành, L-Methionine thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 (đợt 13) đăng lúc 14h50 -10/12/2021

– Quyết định kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu quầy giữ lạnh Carier. đăng lúc 10h05 ngày 10/12/2021

– Thông báo và quyết định về việc lựa chọn nhà thầu gói thầu báo cáo bảo vệ môi trường năm 2021 thuộc kế hoạch lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ cho các xí nghiệp năm 2021. đăng lúc 9h31- 10/12/2021

– Quyết định và Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu các gói Bã cọ, DDGS, Lysine thuộc kế hoạch Mua nguyên SX TĂCN năm 2021 đợt 13 lúc 10h20 – 9/12/2021

– Quyết định phê duyệt dự toán Nguyên liệu chính sản xuất  thực phẩm và Quyết định – thông báo mời thầu gói thầu Mũi Heo (lần 2). Lúc 8h00 -8/12/2021

– Hồ sơ mời thầu gói Bắp hạt thuộc kế hoạch mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 đợt 12. Lúc 11h16 -7/12/2021

– Thông báo và Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu SX TĂCN năm 2021 Đợt 11. lúc 11:03- 3/12/2021

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu Tinh bột biến tính, đạm đậu nành.

– Quyết định phê duyệt dự toán Nguyên liệu sản xuất thực phẩm TẾT 2022 và QĐ -thông báo mời thầu gói thầu mỡ bụng heo tươi

– Quyết định phê duyệt dự toán Nguyên liệu sản xuất thực phẩm TẾT 2022 và QĐ -thông báo mời thầu gói thầu TÔM ĐÔNG LẠNH

– Quyết định phê duyệt dự toán Nguyên liệu chính 2 tháng cuối năm 2021 và QĐ -thông báo mời thầu gói thầu TAI HEO

– Quyết định phê duyệt dự toán nguyên liệu chính 2 tháng cuối năm 2021 và QĐ hồ sơ báo giá , thông báo mời thầu gói thầu Mũi Heo.

– Quyết định phê duyệt dự toán và thông báo mời thầu gói thầu hộp lạp xương Coop Select

– Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá các gói còn lại thuộc kế hoạch mua nguyên liệu SX TĂCN năm 2021 đợt 13

– Thông báo mời thầu và yêu cầu báo giá các gói còn lại thuộc Kế hoạch mua nguyên liệu SX TĂCN năm 2021 đợt 13.

– Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu sản xuất TĂCN năm 2021 (Đợt 13)

– Thông báo, yêu cầu báo giá và quyết định phê duyệt hồ sơ 3 gói thầu ” Bã cọ, DDGS, Lysine”  rút ngắn thời gian mời thầu Đợt 13

– Quyết định và Thông báo Phê duyệt  kết quả lựa chọn nhà thầu gói Cám mì 1 Đợt 11 năm 2021

– Quyết Định và thông báo hồ sơ mời thầu gói thầu quầy lạnh CARIER 

–  Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch mua vật tư thiết bị 2 tháng cuối năm 2021

– Quyết định và Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói chào giá cạnh tranh đợt 8 năm 2021 

– TB 209 + Bản báo giá gói thầu Lập báo cáo công tác BVMT định kỳ cho các XN năm 2021

– Quyết Định 473 vv phê duyệt Hồ sơ YCBG Gói thầu Lập báo cáo công tác BVMT định kỳ cho các XN năm 2021

– Biên bản mở thầu, gói thầu bột biến tính và đạm đậu nành

– Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Nếp”

– Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Đậu Xanh”

– Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch mua vaccine 2 tháng cuôi năm 2021.

– Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ cho các xí nghiệp năm 2021

– Biên bản mở thầu gói thầu đường tinh luyện thuộc gói thầu mua gia vị phục vụ sản xuất thực phẩm ba tháng cuối năm 2021

– Thông báo Mời thầu và quyết định phê duyệt hồ sơ Lần 2 gói thầu Hemoglobin  thuộc kế hoạch mua nguyên liệu phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 (Đợt 11)

– Quyết định Phê duyệt hủy thầu gói Hemoglobin (Đợt 11)

– Thông báo và quyết định mời thầu gói thầu túi xốp in các loại thuộc kế hoạch mua bao bì vật tư phục vụ sản xuất thực phẩm ba tháng cuối năm 2021

– Thông báo và quyết định mời thầu gói thầu vỏ bọc Collage ø23 thuộc kế hoạch mua bao bì vật tư phục vụ sản xuất thực phẩm ba tháng cuối năm 2021

– Quyết định phê duyệt dự toán và lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch mua vật tư phục vụ sản xuất thực phẩm ba tháng cuối năm 2021 

– Thông báo và quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu lần 2 đợt 8

– Thông báo và quyết định ký hợp đồng trực tiếp các gói phụ gia đợt 8

– Hồ sơ mời thầu các gói thầu nguyên liệu đợt 11

– Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mời thầu gói thầu tinh bột biến tính – đạm đậu nành

– Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mời thầu gói thầu đường tinh luyện

– Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua gia vị – phụ gia phục vụ sản xuất thực phẩm 3 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo mời thầu đợt 8 các gói thầu phụ gia thức ăn chăn nuôi

–  Biên bản mở thầu: Gói thầu “Nếp “

–  Biên bản mở thầu: Gói thầu “Bánh Tráng Xốp “

–  Biên bản mở thầu: Gói thầu ” Đậu Xanh”

– Quyết định về việc phê duyệt dự toán kế hoạch mua gia vị- phụ gia phục vụ sản xuất thực phẩm 3 tháng cuối năm 2021

– Quyết định và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dịch vụ gia công lạp xưởng năm 2021

–  Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch mua nguyên liệu phục vụ sản xuất thực phẩm 3 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo mời thầu và quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá  gói thầu “Nếp” thuộc kế hoạch mua nguyên liệu phục vụ sản xuất 3 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo mời thầu và quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá  gói thầu “ĐẬU XANH” thuộc kế hoạch mua nguyên liệu phục vụ sản xuất 3 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo mời thầu và quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá  gói thầu bánh tráng xốp thuộc kế hoạch mua nguyên liệu phục vụ sản xuất 3 tháng cuối năm 2021

–  Quyết định phê duyệt hủy gói thầu dịch vụ vận chuyển xe hai bánh thuộc kế hoạch thuê dịch vụ vận chuyển xe hai bánh năm 2021 lần 2

–  Biên bản mở thầu dịch vụ vận chuyển xe hai bánh

– Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thuê bảo vệ 04 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo 129 về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê bảo vệ 04 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo mời thầu lần 2, gói thầu thuê dịch vụ vận chuyển xe 2 bánh năm 2021

–  Quyết định phê duyệt hủy thầu gói thầu dịch vụ vận chuyển xe 2 bánh thuộc kế hoạch thuê dịch vụ vận chuyển xe 2 bánh năm 2021

–  Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu cám gà giống bố mẹ thuộc kế hoạc quý IV-2021

–  Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu cám gà giống bố mẹ thuộc kế hoạch quý IV-2021

–  Biên bản mở thầu gói thầu thuê dịch vụ bảo vệ 4 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo mời thầu và yêu cầu báo giá gói thầu bắp hạt năm 2021 đợt 10

–  Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu bắp hạt thuộc kế hoạch mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 đợt 10

–  Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 đợt 10

–  Thông báo mời thầu dịch vụ vận chuyển xe hai bánh

–  Thông báo mời thầu gói thầu mua cám gà giống bố mẹ

– Quyết định 327 phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá dịch vụ xe hai bánh.

–  Quyết định 326 phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá chi phí mua cám gà giống bố mẹ

– Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: chi phí mua dịch vụ bảo hiểm cháy nổ năm 2021 – Sagrifood

– Quyết dịnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: chi phí mua dịch vụ bảo hiểm cháy nổ năm 2021 – Sagrifood

– Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu Trấu khô thuộc kế hoạch “Mua trấu khô 6 tháng cuối năm 2021 – Xí nghiệp gà Củ Chi” – Sagrifood

– Thông báo mời thầu: Gói thầu Trấu khô thuộc kế hoạch “Mua trấu khô 6 tháng cuối năm 2021 – Xí nghiệp gà Củ Chi” – Sagrifood

– Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch “Mua trấu khô 6 tháng cuối năm 2021 – Xí nghiệp gà Củ Chi” – Sagrifood

– Thông báo về kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu: Mua cám heo con tập ăn đến cai sữa thuộc kế hoạch Mua thức ăn chăn nuôi năm 2021 – Sagrifood

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu: Mua cám heo con tập ăn đến cai sữa thuộc kế hoạch Mua thức ăn chăn nuôi năm 2021 – Sagrifood

– Thông báo về việc gia hạn thời điểm đóng thầu Gói thầu: Vôi – Sagrifood

– Biên bản đóng thầu Gói thầu: Cám heo con tập ăn đến cai sữa năm 2021 thuộc kế hoạch mua thức ăn chăn nuôi năm 2021 – Sagrifood

– Biên bản mở thầu: Gói thầu chi phí thuê xe vận chuyển thuộc kế hoạch thuê xe vận chuyển gà con 6 tháng cuối năm 2021 – Sagrifood