CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TẠI HỆ THỐNG SAIGON CO.OP; Sản phẩm giò sống giảm giá 10%; Thời gian áp dụng 25/04/2024 đến ngày 08/05/2024