CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THỊT HEO THẢO MỘC TẠI HỆ THỐNG GO; Sản phẩm thịt heo thảo mộc giảm giá từ 10% đến 25%; Thời gian áp dụng: từ 10/05/2024 đến 02/06/2024