CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TẠI HỆ THỐNG SIÊU THỊ SAIGON CO.OP; Sản phẩm: các mặt hàng thịt heo VietGAP giảm giá 15%; Thời gian: từ 16/05/2024 đến 05/06/2024