CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TẠI SAIGON CO.OP; Sản phẩm: xương đuôi heo VietGAP; Thời gian áp dung: từ 03/11/2023 đến 05/11/2023