CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THỊT HEO THẢO MỘC TẠI HỆ THỐNG GO; Sản phẩm thịt heo thảo mộc giảm giá từ 8% đến 25%; Thời gian áp dụng: từ 13/02/2024 đến 29/02/2024