LỄ KHÁNH THÀNH “TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO CÔNG NGHỆ CAO SAGRI – TÂN CHÂU”