CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TRÊN TRANG TMĐT LAZADA; Sản phẩm: Gà thả vườn Sagrifood; Thời gian áp dụng: 05/12/2023 đến khi có thông báo mới