CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TẠI HỆ THỐNG SIÊU THỊ SAIGON CO.OP; Sản phẩm: các mặt hàng thịt heo VietGAP giảm giả từ 20% đến 30%; Thời gian: từ 11/11/2023 đến 30/11/2023