CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TẠI HỆ THỐNG SIÊU THỊ SAIGON CO.OP; Sản phẩm: các mặt hàng Xôi Chiên Phồng giảm giá 5%; Thời gian: từ 18/03/2024 đến 15/05/2024