KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG ĂN UỐNG TẠI 189 ĐIỆN BIÊN PHỦ