ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM THỊT HEO THẢO MỘC, THỊT HEO VIETGAP VÀ CÁC SẢN PHẨM CHẾ BIẾN SAGRIFOOD