CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TẠI HỆ THỐNG SIÊU THỊ SAIGON CO.OP; Sản phẩm: các mặt hàng thịt heo VietGAP giảm giá 20% -25%; Thời gian: từ 17/04/2024 đến 05/05/2024