UBND QUẬN BÌNH THẠNH CÔNG BỐ VÀ TRAO NHẬN 17 SẢN PHẨM ĐẠT OCOP CÔNG TY CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SÀI GÒN