CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TẠI HỆ THỐNG SAIGON CO.OP; Sản phẩm giò sống giảm giá 10%; Thời gian áp dụng 14/03/2024 đến ngày 27/03/2024