CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THỊT HEO THẢO MỘC TẠI HỆ THỐNG GO; Sản phẩm thịt heo thảo mộc giảm giá từ 10% đến 25%; Thời gian áp dụng: từ 11/03/2024 đến 31/03/2024