CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THỊT HEO THẢO MỘC TẠI HỆ THỐNG GO; Sản phẩm thịt heo thảo mộc giảm giá từ 10% đến 30%; Thời gian áp dụng: từ 11/01/2024 đến 24/01/2024