CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TẠI HỆ THỐNG SIÊU THỊ SAIGON CO.OP; Sản phẩm: các mặt hàng thịt heo VietGAP giảm giả từ 20% đến 25%; Thời gian: từ 30/11/2023 đến 03/01/2024