Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty Chăn nuôi và Chế biến Thực phẩm Sài Gòn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025