Khuyến mãi cực sốc từ 20% đến 25% tại hệ thống siêu thị Saigon Coop