CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THỊT HEO THẢO MỘC,GIÒ SỐNG TẠI HỆ THỐNG EMART;Sản phẩm các mặt hàng thịt heo Thảo mộc, Giò sống giảm giá từ 10% đến 21%; Thời gian áp dụng: 23/05/2024 đến 05/06/2024