Công đoàn Tổng Công ty tổ chức chương trình “Tết sum vầy” họp mặt công nhận lao động không về quê ăn Tết