CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TẠI HỆ THỐNG SAIGON CO.OP; Sản phẩm giò sống giảm giá 15%; Thời gian áp dụng 02/11/2023 đến ngày 08/11/2023